Písnička jako nástroj v rozvoji grafomotoriky

Interaktivní vzdělávací program se zaměřuje na rozvíjení dovedností v oblasti jemné motoriky u dětí předškolního věku. Účastníci se naučí rozvíjet grafomotoriku prostřednictvím písničky coby středobodu rozvoje osobnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Písnička funguje jako motivace, jako nástroj pro propojování hudebních, pohybových, tanečních, jazykových, řečových, matematických, výtvarných a dramatických dovedností. Jednou z oblastí, v níž je možné dosáhnout dobře patrných pokroků u dětí, je právě oblast rozvoje grafomotoriky.

V teoretické části programu se zaměříme na základní grafomotorické prvky - správný úchop, držení těla a ruky. Pozornost bude také věnována základním pojmům z hudební výchovy.
Praktická část zahrnuje tato témata:


  1. Písnička a nácvik textu pomocí obrázků, jejichž kvantita a posloupnost koresponduje s hudební formou písně (počet taktů, počet dob atd.).

  2. Písnička a prstová cvičení (inspirace pro vznik vlastních cvičení).

  3. Rytmus a metrum písničky jako prostředek pro zvládnutí nácviku grafomotorických prvků od nejjednodušších po nejsložitější, včetně vnímání prvků celým svým tělem či jeho částmi.

  4. Písnička a uvolňovací cviky formou drah v souladu s metrem písně.

  5. Rytmus či metrum písně jako základ nácviku grafomotorických obrázků korespondujících s textem písničky.


Účastníci se také naučí využít některé další hudební dovednosti, s nimiž se děti při práci s písničkou setkávají, i v jiných oblastech (hra na hudební řetěz, vokální i instrumentální ozvěna, hra podle dirigenta,...). V závěru programu si vyzkoušejí možnou aplikaci získaných vědomostí a dovedností na konkrétní písničce.


Číslo programu

I41-02-18-222

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Garant

Jana Řičařová
495 514 803
775 883 246
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • Předškolní vzdělávání
Kraje
  • Hradec Králové
Datum konání

6. října 2022, 9.00 - 14.00

Cena

790.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

6

icon map pin

Lektoři
  • Bc. Lenka Klapilová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Hradec Králové, Luční 460

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Počet hodin

6

Přihlásit se