Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


Chci být uvádějícím učitelem– aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

SEMINÁŘ JE JIŽ ZCELA NAPLNĚN, VYPSÁN DALŠÍ BĚH (A136-03-18-241-03)

Program je pojat jako první vhled do role uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Jde o interaktivní setkání zaměřené na diskusi, sdílení, tvoření, modelování, a to se zaměřením na specifika konkrétní školy, v níž účastník působí. Předpokládá se, že účastník bude schopen obecné teze „lomit“ přes podmínky „své“ školy a tvořit tak jedinečný zásobník inspirativních příkladů, které může ve své praxi využít.

Obsah programu:

1) Úvodní setkání (8 hodin) - skládá se ze čtyř dvouhodinových modulů:


 • Uvádějící učitel a teoretický kontext jeho role - účastníci se seznámí s kolegy – uvádějícími učiteli – z různých druhů či typů škol, vytvoří si tak platformu vhodnou pro síťování a inspiraci. Obohatí se vzájemnými zkušenostmi v oblasti školského práva a nově pojaté roli uvádějícího učitele, zároveň se začnou orientovat v ucelené nabídce podpory uvádějících učitelů.

 • Já uvádějící učitel – „moje role v mojí škole“ - účastníci si popíší činnosti uvádějícího učitele vhodné pro podporu začínajících učitelů v dané škole – přihlédnou ke specifikům svých škol – vize, hodnoty, klima, tradice, typ či druh školy apod. Na základě sebepoznávání svých dovedností si vytvoří sebereflektivní nástroj, který může sloužit k mapování svého rozvoje.

 • Podporuji začínajícího učitele - účastníci se seznámí s různými možnostmi podpory začínajících učitelů, některé budou sdílet z vlastní zkušenosti, jinými se budou obohacovat. Vyzkouší si tzv. kontraktování v rámci rozhovoru se začínajícím učitelem, na základě něhož pak doporučí konkrétní formu podpory nebo kroky vedoucí k naplnění potřeb začínajícího učitele. Vyzkouší si rozhovor v triádě: uvádějící učitel – začínající učitel – vedení školy.

 • Plánuji svůj profesní růst - účastníci se seznámí s kolegy – uvádějícími učiteli – z různých druhů či typů škol, vytvoří si tak platformu vhodnou pro síťování a inspiraci. Obohatí se vzájemnými zkušenostmi v oblasti školského práva a nově pojaté roli uvádějícího učitele, zároveň se začnou orientovat v ucelené nabídce podpory uvádějících učitelů.


2) Pět navazujících setkání (5 x 4 hodiny)

TÉMA 1:

Adaptační období a jeho fáze, časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílem tohoto setkání je: Reflektovat dosavadní činnost v roli uvádějícího učitele a propojit fáze adaptačního období s konkrétními činnostmi uvádějícího učitele v daném typu či druhu školy.

TÉMA 2:

Kompetenční profil začínajícího učitele SYPO / Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství; časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílem tohoto setkání je: Seznámit se s Kompetenčním profilem začínajícího a uvádějícího učitele i s Kompetenčním rámcem absolventa učitelství a propojit tyto dokumenty s adaptačním obdobím a s činnostmi uvádějícího učitele.

TÉMA 3:

Náslechy v hodinách, poskytování zpětné vazby; časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílem tohoto setkání je: Podpořit uvádějící učitele v procesu pozorování vyučovací hodiny a v poskytování popisné zpětné vazby i propojit tyto dovednosti s Kompetenčním profilem uvádějícího učitele, případně s Kompetenčním rámcem absolventa učitelství

TÉMA 4:

Triády – uvádějící učitel – začínající učitel – vedení školy; časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílem tohoto setkání je: Připravit a realizovat setkání v triádě: uvádějící učitel – začínající učitel – vedení školy a vyhodnotit její přínosy pro daný typ či druh školy i s ohledem na posilování dovedností začínajícího učitele definované např. v Kompetenčním profilu či Kompetenčním rámci absolventa učitelství.

TÉMA č. 5:

Ochutnávka mentorského programu; časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílem tohoto setkání je: Poskytnout účastníkům vhled do navazujícího vzdělávacího programu „Mentorské dovednosti“, a to zcela praktickým způsobem, od teoretických základů, po pozorování až po vlastní nácvik mentorského rozhovoru

Po absolvování ucelené nabídky vzdělávacíh programů bude účastník schopen:


 • Navázat kontakt se začínajícím učitelem a představit mu zaměření školy, včetně vize, hodnot a praktických tradic, na nichž je vzdělávání v daném typu či druhu školy postaveno.

 • Zapojit se do vytváření plánu adaptace jako průvodce časem dvouletého adaptačního období.

 • Podporovat dlouhodobě začínajícího učitele v jeho pedagogické činnosti, v práci se žáky i v komunikaci s dalšími pedagogy a rodiči žáků.

 • Podporovat začínajícího učitele v nacházení a postupném naplňování jeho individuálních potřeb souvisejících s adaptací do nového prostředí.

 • Provést začínajícího učitele adaptačním obdobím, jeho všemi fázemi a ujmout se efektivně všech činností s tím spojených.

 • Zaměřit se na spolupráci v triádě začínající učitel – uvádějící učitel – vedení školy.

 • Pracovat efektivně s Kompetenčním profilem začínajícího učitele i uvádějícího učitele – využívat všechny kompetence využitelné v daném typu a druhu školy.

 • Představit začínajícímu učiteli Kompetenční model absolventa či absolventky učitelství a případně i navrhnout jeho využití v praxi dané školy.

 • Cíleně se zaměřit na rozvoj svých vlastních kompetencí s adaptačním obdobím souvisejících.

 • Pracovat na svém profesním rozvoj, pracovat s vybranými sebereflektivními nástroji.

 • Vést začínajícího učitele k pravidelné sebereflexi a tím i postupné tvorbě plánu profesního rozvoje.

 • Cíleně využívat své mentorské dovednosti získané v tomto vzdělávání a dále pracovat na jejich rozvíjení.


Poznámka: V případě, že je kurz kapacitně naplněn, kontaktujte prosím příslušného organizačního garanta ve svém kraji.Číslo programu

A136-03-18-241-01

Garant

Jana Řičařová

775 883 246
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kraje
 • Hradec Králové
Datum konání

27. března 2024, 9:00 - 16:00 + navazující 4h setkání 18.4., 23.5., 20.6., 29.8., 3.10. 2024

Cena

8900,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

28

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Libor Skala
 • Mgr. Bc. Jitka Kaplanová, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Hradec Králové, Luční 460

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
ředitelé a zástupci škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SŠ, učitelé všech druhů a typů škol, učitelé všech druhů a typů škol, učitelé ZUŠ a SUŠ

Poznámka

V případě, že je kurz kapacitně naplněn, kontaktujte prosím příslušného organizačního garanta ve svém kraji.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.