Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy

Program je úvodem do specializační přípravy absolventů studia oborů psychologie a speciální pedagogika akreditovaných podle vysokoškolského zákona, kteří začínají nebo se chystají začít vykonávat poradenskou praxi ve speciálně pedagogických centrech (dále SPC) a v základních a středních školách.

Celková časová dotace programu 48 hodin je rozložena do 6 dnů (8, 9, 9, 9, 9, 4) a zahrnuje 15 dílčích tematických bloků. Každý účastník absolvuje celkem 12 bloků, z nichž 9 je společných pro psychology i speciální pedagogy (S) a ve 3 je výuka psychologů a speciálních pedagogů zaměřena odlišně (O) ‒ probíhá paralelně ve dvou odpovídajícím způsobem vybavených učebnách.

Přehled jednotlivých tematických bloků a jejich lektorů:

S1 ‒ 1 hodina: SPC a specifika vykonávaných činností (Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.)

O1a ‒ 2 hodiny: Pracovní náplň psychologa; Specifika práce psychologa s dětmi, žáky a studenty se zdravotním postižením; Vedení dokumentace o klientech v SPC a ve škole (Mgr. Věra Kramerová)

O1b ‒ 2 hodiny: Pracovní náplň speciálního pedagoga; Specifika práce speciálního pedagoga s dětmi, žáky a studenty se zdravotním postižením; Vedení dokumentace o klientech v SPC a ve škole (Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.)

S2 ‒ 5 hodin: Školské právní předpisy související s poradenskou praxí, Spolupráce pracovníků SPC s pracovníky ŠPP, Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření, Participace psychologa a speciálního pedagoga na přípravě, realizaci a vyhodnocování IVP (Mgr. Jana Mrázková)

S3 ‒ 4 hodiny: Zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání (Mgr. Miloslav Majer)

S4 ‒ 5 hodin: Úloha poradenských pracovníků SPC v oblasti diagnostiky MP a vyhodnocení adekvátnosti zařazení do vzdělávacího programu (Mgr. Miloslav Majer)

S5 ‒ 4 hodiny: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování PO ve vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením; Souběžné postižení více vadami (Mgr. Radovan Benda)

S6 ‒ 5 hodin: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků s PAS (Mgr. Zuzana Žampachová)

O2a ‒ 5 hodin: Psychodiagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ‒ 1. část (Mgr. et Bc. Marek Khýr)

O2b ‒ 5 hodin: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (Mgr. Lada Chudomelová)

O3a ‒ 4 hodiny: Psychodiagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ‒ 2. část (Mgr. et Bc. Marek Khýr)

O3b ‒ 4 hodiny: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením (Mgr. Jana Janková)

S7 ‒ 4 hodiny: Týmová spolupráce psychologa a speciálního pedagoga SPC; Poradenský rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči a učiteli; Etické aspekty práce psychologa a speciálního pedagoga ve školském poradenském zařízení (Mgr. et Bc. Marek Khýr)

S8 ‒ 5 hodin: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování PO ve vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností (Mgr. Jiřina Jehličková)

S9 ‒ 4 hodiny: Práce psychologa a speciálního pedagoga s rodinou: specifika práce s rodiči dětí, žáků se zdravotním postižením, intervence zaměřené na celou rodinu, možnosti a formy podpory; Spolupráce rodičů a školy; Supervize ve školství, kazuistický seminář; Zhodnocení programu (Mgr. Věra Kramerová)


Poznámka: Účast na programu je podmíněna doložením diplomu o ukončeném magisterském studiu speciální pedagogiky nebo psychologie.
V době konání programu budou uplatňována aktuální epidemická opatření včetně případného snížení maximálního počtu účastníků.


Číslo programu

22-55-33-33

Číslo akreditace

MSMT-13775/2021-4-538

Garant

PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
286 881 250 linka 25
778 972 670
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Školská poradenská zařízení
Kraje
 • Praha a SČ
 • České Budějovice
 • Plzeň
 • Karlovy Vary
 • Ústí nad Labem
 • Liberec
 • Hradec Králové
 • Pardubice
 • Ostrava
 • Olomouc
 • Brno
 • Zlín
 • Jihlava
Datum konání

3. října 2022 10–18, 4.–7. října 2022 vždy 9–17.30 a 8. října 2022 9–12:15

Cena

3500.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

48

icon map pin

Lektoři

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

icon map pin

MAX účastníků

25

icon map pin

Počet hodin

48

Poznámka

Účast na programu je podmíněna doložením diplomu o ukončeném magisterském studiu speciální pedagogiky nebo psychologie.
V době konání programu budou uplatňována aktuální epidemická opatření včetně případného snížení maximálního počtu účastníků.

Přihlásit se