Lídr školy - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení - Lídr školy se zaměřuje na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. V souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ směřovat k podpoře vedení škol, které se primárně soustředí na učení dětí, žáků a jejich rozvoj podporou profesního učení a rozvoje pedagogů, je studium rozšířeno a zaměřeno na kompetence potřebné pro pedagogický leadership (práce s vizí školy, motivace a vedení lidí, vytváření kultury podporující učení, evaluace a plánování). Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP  Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Studium obsahuje moduly zaměřené na základní právní předpisy upravující oblast školství a pracovního práva, financování školy a organizaci školy a pedagogického procesu. Část studia probíhá formou e-learningu. Součástí studia jsou odborné stáže ve vybraných školách nebo školských zařízeních, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí. Cílovou skupinou programu jsou pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, zástupci ředitelů, vedoucí pedagogičtí pracovníci. Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., § 5 odst. 2 a § 24. 

 


Číslo programu

G39-05-14-221

Číslo akreditace

MSMT-239/2022-10-97

Garant

Školy Lídr

734 257 607
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • SŠ/VOŠ
 • ZUŠ/SUŠ
 • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
Kraje
 • Praha a SČ
 • České Budějovice
 • Plzeň
 • Karlovy Vary
 • Ústí nad Labem
 • Liberec
 • Hradec Králové
 • Pardubice
 • Ostrava
 • Olomouc
 • Brno
 • Zlín
 • Jihlava
Datum konání

od září 2022 (+ 2 roky)

Cena

10000.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

250

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Hana Vellánová
 • Mgr. Markéta Bajerová
 • Ing. et Mgr. Vít Beran
 • PhDr. Miloš Beneš
 • Mgr.
 • Bc. Ladislav Dvořák
 • PhDr. Hana Košťálová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

icon map pin

MAX účastníků

200

icon map pin

Počet hodin

250

Přihlásit se