Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

Kurz moderní didaktiky anglického jazyka v rozsahu 32 hodin prezenční výuky je určen vyučujícím anglického jazyka a slouží k upevnění a rozvoji dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.
Obsah kurzu pokrývá všechny čtyři základní jazykové dovedností žáků, tj. porozumění ústnímu i písemnému projevu (poslech s porozuměním a čtení) a ústní i písemný projev (mluvení a psaní). V kurzu budou použity aktuální metody a postupy, budou představeny aktuální trendy ve výuce cizích jazyků.
 Kurz se skládá ze 4hodinových bloků. Po každém bloku si účastníci vyberou alespoň jednu aktivitu, kterou odučí ve své třídě, zaznamenají její průběh a opatří vlastními postřehy. Tyto reflexe budeme shromažďovat v elektronicky vedeném portfoliu, částečně individuálním, částečně sdíleném ve skupině, jeho prostřednictvím v době mezi výukovými dny bude probíhat komunikace s lektorkou i komunikace mezi účastníky kurzu.
Kurz bude ukončen společnou diskusí účastníků s lektorkou, bude zhodnocen přínos studia pro pedagogickou praxi, proběhnou neformální prezentace vybraných částí portfolia, které si účastníci vytvořili v průběhu kurzu.


Obsah kurzu:
 

Technologie ve výuce cizího jazyka, jak je používat
- PC aktivity ve výuce (Word, Power Point, jednoduché online nástroje pro každodenní použití)
- efektivní vyhledávání zdrojů na internetu, internetové zdroje a jejich využití ve výuce
- nástroje Google a další nástroje a jejich používání
- fotky a videa ve výuce
- stránky různých online aktivit, doplňky učebnic
- slovníky a jazykové pomůcky online či v aplikacích (např. aplikace nakladateství),  hry, výukové programy na bázi AI a jejich použití
- vlastní vzdělávání učitelů, webináře, platformy

Aktuální trendy vs. tradiční výukové metody
- efektivní kroky při prezentaci a rozvoji slovní zásoby a jazykových struktur, role překladu, Gardnerova teorie vícečetné inteligence a její praktické použití, neúplné informace
- rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou v odlišných metodických přístupech, diferenciace podle potřeb a možností žáků, koncept S.E.L., interakce ve třídě, skupinová práce, kreslení a pohyb při učení se cizímu jazyku, tvořivé aktivity pro děti a mladé dospělé, výuka mimo třídu

- k čemu slouží znalost SERRJ
 
Poslech s porozuměním a čtení:
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity
- příklady diferenciace s přihlédnutím k různým potřebám a různým dovednostem žáků
- postupy, které ovlivňují rozvoj poslechových/čtecích dovedností žáků (scanning, skimming atd.)


  • příklady efektivních aktivit pro rozvoj porozumění – kontext, hlavní myšlenky, fakta, intonace, čtení mezi řádky, vyvození závěrů

  • provázanost s ostatními dovednostmi


 
Mluvení a psaní:
 - jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity
- příklady efektivních aktivit: přesnost vs plynulost; monolog vs dialog, cesta od kopírování vzoru k volnému psaní, vyjadřování formou textu a obrazu
- příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám a různým dovednostem
- provázanost s ostatními dovednostmi
 

Příprava na zkoušky, rozdíl mezi procvičováním a testováním:
- příklady efektivních aktivit zaměřených na procvičování jednotlivých typů úloh: otevřené a uzavřené otázky, true/false, doplňování do mezer, multiple-choice apod., komplexní rozvoj jazykových dovedností

 Práce s literaturou a médii
  - dětská literatura a literatura pro mládež, komiksy, film, média, vlastní tvorba – výběr četby, práce s textem a filmem individuálně a ve skupině
- čtení pro radost, video ve výuce cizího jazyka, projektová práce, využití nástrojů ICT
- budování povědomí o kultuře a životě v anglicky mluvících zemích, jeho význam, zdroje (literatura, hudba, film, internet)
 

 


Číslo programu

A04-03-21-241

Garant

Dagmar Sobotková

731 503 728
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Olomouc
Datum konání

26.2., 11.3., 26.3., 9.4.2024, 9.00 - 15.00 hodin

Cena

2750,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

32

icon map pin

Lektoři
  • Ing. Ivana Chmelařová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25

icon map pin

MAX účastníků

25

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.