Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Asistent pedagoga s ukončeným SŠ vzděláním

Studium pedagogiky b) podle § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. c), e) a § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga, je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- vychovatel (§ 16 odst. 1 písm. c), e))
- asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 písm. b), d), f))

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium má časovou dotaci 80 hodin a je rozloženo do dvou semestrů nebo do dvou částí. Teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

Studium bude realizována během prázdnin v termínech: 30. 6., 1. 7., 18. 7., 19. 7., 20. 7., 21. 7., 22. 7., 22. 8., 23. 8., 24. 8., 25. 8., 26. 8. Pedagogická praxe je plánována od 15. 9. do 16. 9. 2022. Závěrečné zkoušky proběhnou 6. - 7. 10. 2022.


Číslo programu

K03-05-14-221-02

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Garant

Mgr. Magdaléna Pincová


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
  • Studia
Kraje
  • Plzeň
Datum konání

30. června, 1., 18., 19., 20. , 21., 22. července; 22., 23., 24., 25., 26. srpna; 15.,16. září; 6. a 7. října 2022

Cena

8800.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

80

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. et Mgr. Monika Holečková
  • PhDr. Mgr. Bc. Oldřich Šik
  • MBA
  • Mgr. Milena Peteříková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Plzeň, Čermákova 18

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

80

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.