Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

OD ZÁŘÍ 2023 (čtvrtky zpravidla co 2-3 týdny) úhrada programu bude upřesněna

Cena programu bude upřesněna. 

Kvalifikační studium je navrženo jako základní stupeň komplexní přípravy nastupujících či potenciálních ředitelek a ředitelů škol podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Obsahem studia jsou manažerské základy řízení. Základní znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu, včetně reflektivních témat v oblasti sebeřízení a seberozvoje. Praxe ukázala, že tyto znalosti a dovednosti pedagog nově jmenovaný do funkce ředitele většinou nemá, v pregraduální přípravě mu nebyly poskytnuty. Studium zahrnuje vymezení potřebných znalostí a dovedností nutných pro vstup do této funkce, pro prvotní orientaci v celé šíři ředitelské problematiky, je chápáno jako východisko pro následující celoživotní profesní rozvoj. Důležitým atributem tohoto studia je jeho diferencující přístup dle stupně školy, na níž bude účastník studia působit. Kvalifikační studium vychází ze současného postavení ředitele školy – manažera vzdělávacího procesu determinovaného širokým spektrem odpovědnosti, která je dána platnými zákonnými předpisy. Ve všech svých modulech ale naznačuje žádoucí cestu vývoje pojetí ředitele školy jako pedagogického lídra akcentujícího pedagogické vedení školy a lidí. Časová dotace studia: e-learningové vzdělávání (36 h) a prezenční vzdělávání (84 h), včetně reflektivní praxe ve vybraných školách nebo školských zařízeních (15 h). Výstupem studia bude závěrečná zkouška před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.


Poznámka: Financovat lze i z OP JAK.
Platba bude rozdělena do 2 částek (po zahájení kurzu v září 2023 a další v lednu 2024)


Číslo programu

E21-05-20-242

Číslo akreditace

MSMT-239/2022-10-97

Garant

Mgr. Barbora Janulíková

770 172 207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Studia
Kraje
  • Ostrava
Datum konání

Úvodní setkání 19.9.2024 Sebe rozvojový modul 20.9.2024 Modul A – školské právo 3.10.2024 Modul A – školské právo 17.10. 2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 7.11.2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 28.11.2024 Modul C – financování školy – 12.12.2024 Modul C – financování školy – 9.1.2025 Modul D - úvod do pedagogického procesu – 6.2.2025 Modul D - úvod do pedagogického procesu – 27.2.2025 Modul D - úvod do pedagogického procesu – 27.3.2025 Vypracování závěrečné práce 1. – 26.4. 2025 Závěrečné zkoušky 4.- 5.6.2025

Cena

0,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

135

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Miroslav Všetečka
  • Mgr. Jana Poledníková
  • Mgr. Jana Orszulíková
  • PaedDr. Dana Schönová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol

Poznámka

Financovat lze i z OP JAK.
Platba bude rozdělena do 2 částek (po zahájení kurzu v září 2023 a další v lednu 2024)

Přihlásit se