Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

Pracovní dílna nabídne hudební výchovu jako radostně vnímaný a tvořivý proces od pohybu, her, říkadel, poezie, lidových i umělých písní, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám. V rámci dílny mají účastníci semináře možnost osvojit si formy hudební výuky zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti jejich žáků na všech stupních škol a ve všech ročnících na ZUŠ. Důraz bude kladen na propojení hudební, etické a ekologické výchovy, mezioborová spolupráce, skupinová (týmová) kooperace, propojení prvků dramatické a hudební výchovy, zapojení prvků Orffova Schulwerku, důraz na vlastní kreativitu učitele i žáka. Účastníci dílny se formou zážitkové pedagogiky seznámí s netypickými pracovními pomůckami (věci denní potřeby, dostupné pro každou školu i učitele, tzn. bez finančního zatížení (papírové ruličky, švihadla, cvičební gumy pro děti, kamínky, plyšové hračky, bublifuky, papírové utěrky) a jejich využitím během vyučování ve vlastních třídách. Důležitou roli hraje kreativita, přesahy témat do dalších výukových předmětů, činnostní pojetí výuky a skupinová kooperace. Důraz je kladen na schopnost uplatnit získané vědomosti a dovednosti při přípravě vlastních učebních celků i ŠVP.


Číslo programu

U85-07-24-241

Číslo akreditace

MSMT-8759/2023-4-376

Garant

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS.

775 571 628
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • ZUŠ/SUŠ
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
  • Umělecké vzdělávání
Kraje
  • Jihlava
Datum konání

4. dubna 2024 (8.30 - 15.00).

Cena

950,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.