Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.


Podpora jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání (Metodický materiál NPI ČR – Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením)

Obsah webináře bude zaměřen na podporu jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením, kteří se vzdělávají v inkluzivním vzdělávání. Konkrétně půjde o žáky, kteří komunikují mluvenou češtinou, ale jejich kompetence neodpovídají obvyklým kompetencím jejich slyšících spolužáků. Jedná se o žáky různé etiologie sluchových vad s jazykovým hendikepem, kteří v raném věku neměli dostatečné podmínky pro plné rozvinutí mateřského jazyka (češtiny). U těchto žáků se chyby v používání mluvené i psané češtiny manifestují v různých oblastech jazyka (nejen v rovině foneticko-fonologické, jejíž rehabilitaci zajišťuje logoped, v rovině lexikální, morfologické, syntakticko-sémantické i pragmatické). V rámci webináře budeme diskutovat o tom, jak nahlížet na výuku předmětu Český jazyk u těchto žáků, jak podpořit jejich kompetence v mateřském jazyce, kdy a jak je vhodné do výuky jejich jazykového vzdělávání implementovat postupy blízké výuce češtiny jako cizího jazyka. Bude diskutována otázka, kdy, v jaké míře, jakým způsobem je vhodné žákům zprostředkovávat pochopení jazyka jako systému, který disponuje množstvím jazykovědných pravidel. Účastníci se seznámí s metodami, které podporují jazykové kompetence žáků v naukových předmětech a které lze použít pro rozvoj jejich čtenářských kompetencí. Budou představeny části metodické podpory NPI ČR, které je možné využít pro práci s žáky se sluchovým postižením.

 

Program webináře: 


  • V rámci kurzu nahlédnou učitelé na pojetí výuky předmětu Český jazyk pro rodilé mluvčí a uvědomí si jeho odlišnosti od výuky češtiny blízké výuce pro cizince. Na konkrétních ukázkách projevu žáka se sluchovým postižením se seznámí s oblastmi jazyka, ve kterých tito žáci mohou chybovat.  

  • Dále bude diskutována otázka, jak tyto chyby odstraňovat. Na vybraných gramatických jevech bude ukázáno, jaká fungují pravidla pro jejich užívání v češtině (gramatický rod, předložkové vazby, vid, budoucí čas, rozkaz, pravidla českého slovosledu) a na konkrétních učebních materiálech ukázáno, jak je tato pravidla možné žákům zprostředkovat, pokud v nich chybují. Bude diskutována otázka kdy, v jaké míře a jakým způsobem žáky se systémem češtiny a jejími pravidly seznamovat, kdy a jakým způsobem implementovat postupy blízké výuce češtiny jako cizího jazyka.

  • Učitelé se seznámí s metodami pro práci s textem – jak zpřístupnit text žákům v rámci výuky naukových předmětů. Jak předcházet problémům, které vyplývají z převážně verbálně pojatého školství. Seznámí se charakterem jazykových prostředků v naukových předmětech a také s tím, co je to metoda tzv. „scaffoldingu“ a jak ji využít při práci s žáky nejen se sluchovým postižením.   

  • Shrnutí, dotazy, diskuze.


 

Hosté:

PhDr. Anna Cíchová Hronová – řešitelka úkolu NPI ČR, spoluautorka publikace: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (čeština jako druhý jazyk), 1. a 2. část, metodická podpora pro učitele; působila jako pedagožka češtiny pro žáky se sluchovým postižením, v současné době působí jako poradkyně rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Mgr. Milena Hanáková – spoluautorka pracovních listů pro rozvoj dovednosti psaní a čtení metodické podpory NPI ČR pro učitele žáků se sluchovým postižení; působila jako pedagožka češtiny pro žáky se sluchovým postižením, v současné době působí jako speciální pedagožka ve speciálně pedagogickém centru pro žáky se sluchovým postižením
Mgr. Marie Komorná, Ph.D. – spoluautorka publikace: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (čeština jako druhý jazyk), 1. a 2. část, metodická podpora pro učitele; působila jako pedagožka češtiny pro žáky se sluchovým postižením, v současné době vyučuje na PedF UK – obor Speciální pedagogika
PhDr. Renata Votavová – řešitelka úkolu NPI ČR: „Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání“

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému shlédnutí. 


Poznámka: Webináře se také mohou zúčastnit studenti oboru Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) a studenti oboru Jazyky a komunikace neslyšících (dříve Čeština v komunikaci neslyšících).


Číslo programu

T46-03-15-232

Garant

Bc. Martina Krumpolcová

775 755 038
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
Kraje
  • Karlovy Vary
Datum konání

30. listopadu 2023, 15.00 - 16.30

Cena

0,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

2

icon map pin

Lektoři
  • Lektoři NPI ČR

icon map pin

Místo konání

online forma

icon map pin

MAX účastníků

200

icon map pin

Cílová skupina
asistenti pedagoga, odborní pracovníci školních poradenských pracovišť, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

Poznámka

Webináře se také mohou zúčastnit studenti oboru Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) a studenti oboru Jazyky a komunikace neslyšících (dříve Čeština v komunikaci neslyšících).

Přihlásit se