Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.


Třídnická hodina jako základ primární prevence

Práce třídního učitele v tématech primární prevence je vnímána jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou a praktickou část tzn., na teoretickou část programu navazuje prakticky vedený workshop. 

1. Teoretická část - 8 hodin celkem v dopolední a odpolední části

V rámci teoretické části programu budou účastníci seznámeni s možnostmi personálních a organizačních podmínek třídnických hodin v rámci školy. Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat, jaká témata by měla obsahovat a která témata jsou pro třídnické hodiny vhodná či nevhodná tak, aby jedním z jejích výstupů byla i podpora společného (inkluzivního) vzdělávání. Účastníci budou seznámeni se základními pravidly vedení třídnické hodiny, strukturou třídnické hodiny, tvorbou pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. Taktéž budou seznámeni se základním postupem vytvoření, plánování, realizací a vyhodnocením třídnické hodiny i s ohledem na věkovou různorodost žáků. V této části budou také s účastníky probírána témata kritérií náročnosti na osobnost pedagoga při vedení třídnických hodin, problematika talentu pro vedení skupiny a možnosti dalšího rozvoje sociálních dovedností pedagogů. Účastníci si také sami prakticky vyzkouší několik aktivit, které lze v rámci třídnických hodin využít.

Program teoretické části:

Dopolední část – 4 hodiny: brainstorming + přednáška (obě lektorky)


 • Seznámení v kruhu, s účastníky a lektorkou, zkušenosti účastníků s TH

 • Struktura TH, TH a její náplň na ZŠ a SŠ, výhody a nevýhody realizace, role TU, pravidla komunikace, výběr herních aktivit, vhodná a nevhodná témata, využití komunikačního kruhu, metodická podpora TU, kritéria náročnosti


Odpolední část – 4 hodiny: prožitkové aktivity s reflexí (obě lektorky)


 • Herní aktivity, tematika zaměřená na seznámení, komunikaci, spolupráci, důvěru, sebepoznání, třídní život. Způsob vedení reflexe, vhodné načasování, využití interakčního potenciálu skupiny.


2. Praktická část – workshop 6 hodin celkemv dopoledí a odpoledí části

Prakticky vedený workshop navazuje na teoretickou část vzdělávacího programu. Umožňuje účastníkům reflektovat některé techniky, se kterými se seznámili v rámci teoretické části. Sdílením zkušeností se účastníci dále seznamují s tím, jak vhodně reagovat na problémové situace při vedení třídnických hodin, např. na některé záporné projevy žáků, na degradaci některých členů třídy apod. Aktivní zapojení účastníků při workshopu posílí rozvoj jejich dovedností získaných v rámci teoretické části vzdělávacího programu.

Program praktické části:

Dopolední část – 4 hodiny: (obě lektorky)


 • Přivítání účastníků, seznámení se zkušenostmi z realizace třídnické hodiny, co se podařilo zvládnout nebo naopak.

 • Témata třídního života, specifika vedení třídnické hodiny dle typů škol, spolupráce s dalšími institucemi, využití intervizí a supervizí. Propojení prožitkových aktivit s tematikou třídního života.


Odpolední část – 2 hodiny: (obě lektorky)


 • Příklady dobré praxe, diskuse mezi účastníky představující setkání s realitou a příležitost k bližší analýze, využití akcentace propojení teoretických poznatků s praxí


Číslo programu

24-56-24

Číslo akreditace

MSMT-39883/2020-3-989

Garant

JUDr. PhDr. Dušan Fousek

770 146 258
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Školní poradenská pracoviště
Kraje
 • Jihlava
Datum konání

17.a 18.ledna 2024

Cena

1570,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

14

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Ivana Daňová Jurčová, DiS.
 • PaedDr. Lenka Marušková
 • Mgr. Věra Huzinec Čiková
 • Mgr.et Mgr. Jakub Švec

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
odborní pracovníci školních poradenských pracovišť, učitel - metodik prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci

Přihlásit se