Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Obsah programu:

Studium je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy bakalářského a magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Časový plán studia:

Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných
pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
 

Způsob vyhodnocení programu:
Studijní program bude rozdělen do dvou let. V případě zájmu ze strany účastníků lze realizovat dvoudenní výjezdní setkání s obsahem dvou výukových dnů zařazených do časového plánu studia.  

Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a
úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Evaluační dotazník NPI ČR bude vyhodnocen na konci studia, bude prováděna průběžná kontrola programu garantem.

STUDIJNÍ PROGRAM

Tematické okruhy

 


 1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství (8 hodin)

 2. Legislativní rámce pro práci školního metodika prevence (16 hodin)

 3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb (16 hodin)

 4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy (16 hodin)

 5. Systém primární prevence ve školství – vymezuje metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.21291/2010-28 (24 hodin)

 6. Klima školy, školní klima, školní třída, její vedení a diagnostika, práce s třídním kolektivem – praktická, sebezkušenostní část (40 hodin)

 7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) (16 hodin)

 8. Sociálně nežádoucí jevy – definice hlavních typů rizikového chování, na které se ve školské praxi zaměřujeme (102 hodin)

 9. Monitorování a evaluace primární prevence (12 hodin)

 10. Stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc (24 hodin).         


Číslo programu

D51-18-15-211

Číslo akreditace

MSMT-11079/2020-4-336

Garant

Mgr. Blanka Bláhová, DiS.

777 887 403
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Studia
Kraje
 • Karlovy Vary
Datum konání

leden 2022 - červen 2022

Cena

18680.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

274

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Martina Fialová
 • Mgr.
 • Bc. Kamila Hofmanová
 • Mgr. Tereza Šulová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

274

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.