Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.


Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků

Úvod - seznámení účastníků se strukturou vzdělávacího modulu, struktura dne, sebeprezentace lektora modulu, sebeprezentace účastníků, jejich praxe a motivace

I. VÝUKOVÝ BLOK – 8 výukových hodin – teoretická část

1. Tradiční romská rodina
a)postavení jednotlivých členů nukleární rodiny, mezilidské vztahy

1.1 Dítě v romské rodině
a) výchova a vzdělávání v kontextu historickém
b) přežitky v současnosti, výchova chlapců a cíl výchovy dívek
c) dopady kolektivismu na dítě/žáka ve školním prostředí

1.2 Některé zvláštnosti v interpersonálních vztazích, jejich projevy a dopady v oblasti komunikace

2. Romský etnolekt češtiny
a) vznik, fonetická oblast etnolektu,
b) lexikální zvláštnosti
c) dopady užívání etnolektu ve vzdělávacím procesu

3. Školní neúspěšnost v souvislosti se sociální exkluzí
a) sociálně vyloučená prostředí a mechanismy vzdělanostních nerovností
b) činitelé ovlivňující školní úspěšnost
c) bariéry ve vzdělávání, segregované školství

4. Předčasné odchody ze vzdělávání
a) dosavadními výzkumy a s výsledky šetření
b) sociální vyloučení jako jeden z důvodů předčasných odchodů ze vzdělávání

5. Podpůrná opatření v rámci systému

6. Zadání domácí přípravy jako východiska pro praktickou část
a) v rámci samostudia účastníci získají informace a přehled o aktuálních regionálních projektech podporujících vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a studentů v lokalitě své působnosti

7. Prostor k otázkám, diskuzi, doplňujícím informacím

II. VÝUKOVÝ BLOK – 8 výukových hodin – teoreticko-praktická část

A Teoretická část – 4 výukové hodiny

1. Nezaměstnanost v sociálně vyloučeném prostředí
a) vhled do historie romských řemesel, asimilační úsilí při zaměstnanosti Romů v období socialismu
b) dopady dlouhodobé a opakující se nezaměstnanosti ve vyloučených komunitách v současnosti
c) sociální patologie a rizikový způsob života jako faktor ovlivňující předčasné odchody ze vzdělávání

2. Problematika bydlení v souvislosti se školní neúspěšností
a) úroveň bydlení v sociálně vyloučených lokalitách
b) formy bezdomovectví u Romů

3. Aktuální programy zaměřené na podporu vzdělávání romských žáků a studentů
a) národní úroveň, dotace
b) projekty neziskového sektoru

B Praktická část – 4 výukové hodiny
Práce s modelovými situacemi. Cílem je vytvořit konkrétní návrhy podpůrných opatření minimalizující předčasné odchody ze vzdělávání za využití vědomostí získaných v kurzu.

1. Zadání úkolu
a) účastníci pracují dle osnovy a doporučení, které jsou součástí zadání v prezentaci lektorky

2. Práce ve skupinách (3-5)
a) několik modelových situací žáka/studenta ohroženého předčasným odchodem ze vzdělávání a doporučený návrh postupu na jejich zpracování
b) účastníci kazuistiky ve skupinách společně analyzují (rodinná, školní, sociální analýza daného (žáka/studenta), definují pozitiva i rizika a následně, za využití znalostí nabytých v semináři i ve vlastní pedagogické praxi, navrhnou postup řešení modelových situací v podobě konkrétních podpůrných opatření a kroků s cílem minimalizovat předčasný odchod ze vzdělávání.

3. Prezentace návrhů skupin
a) výsledné práce jednotlivých skupin jsou za odborného vedení lektora společně analyzovány,
doplněny, jsou definována a vyhodnocena pozitiva i rizika navržených opatření
b) zpětná vazba skupinám a doporučení ze strany lektora, hodnocení a možné modifikace

Pozn.: Metodický postup zpracování modelových situací a zpracované návrhy řešení jsou, spolu
s poznámkami a doporučeními, součástí pracovního metodického materiálu pro lektory.

Forma Teoreticko-praktická , teretická 12 hod. praktická 4 hod.
- Aktivizující výklad, diskuze plenární i skupinová
- Skupinová i individuální práce s modelovým vzorem doporučení, praktické aplikace
- Řešení praktických příkladů a rozbor modelových situací založených na reálných kazuistikách
s cílem ukázat fungování principů a nástrojů podpory v praxi
- Vypracování návrhů řešení modelových situací s cílem minimalizovat předčasný odchod


Číslo programu

W01-03-15-232

Číslo akreditace

MSMT-13739/2022-5-551

Garant

Bc. Martina Krumpolcová

775 755 038
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
Kraje
  • Karlovy Vary
Datum konání

9. a 10.11.2023; 9.00 - 15.30 hodin

Cena

2560,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

16

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Barbora Šebová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15

icon map pin

MAX účastníků

8

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, psychologové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.