Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

říjen 2022 - duben 2024

Obsah programu:

Studium je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy bakalářského a magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Časový plán studia:

Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných
pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
 

Způsob vyhodnocení programu:
Studijní program bude rozdělen do dvou let. V případě zájmu ze strany účastníků lze realizovat dvoudenní výjezdní setkání s obsahem dvou výukových dnů zařazených do časového plánu studia.  

Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a
úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Evaluační dotazník NPI ČR bude vyhodnocen na konci studia, bude prováděna průběžná kontrola programu garantem.

STUDIJNÍ PROGRAM

Tematické okruhy

 


 1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství (8 hodin)

 2. Legislativní rámce pro práci školního metodika prevence (16 hodin)

 3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb (16 hodin)

 4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy (16 hodin)

 5. Systém primární prevence ve školství – vymezuje metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.21291/2010-28 (24 hodin)

 6. Klima školy, školní klima, školní třída, její vedení a diagnostika, práce s třídním kolektivem – praktická, sebezkušenostní část (40 hodin)

 7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) (16 hodin)

 8. Sociálně nežádoucí jevy – definice hlavních typů rizikového chování, na které se ve školské praxi zaměřujeme (102 hodin)

 9. Monitorování a evaluace primární prevence (12 hodin)

 10. Stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc (24 hodin).         


Číslo programu

D51-18-22-222

Číslo akreditace

MSMT-11079/2020-4-336

Garant

PhDr. Olga Chalupová

773 595 813
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Studia
Kraje
 • Brno
Datum konání

4.října 2022 - 4.června 2024

Cena

18680.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

274

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Helena Adamusová
 • Mgr. Renata Ježková
 • Mgr. Vladimíra Houšťová
 • doc.PhDr. Zdeněk Vojtíšek
 • Ph.D.
 • Mgr. Kristina Čadeni
 • DiS.
 • kpt. Mgr. Zdeňka Procházková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Brno, Křížová 22

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Počet hodin

274

Přihlásit se