Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ZŠ, SŠ

Kvalifikační studium je navrženo jako základní stupeň komplexní přípravy nastupujících či potenciálních ředitelek a ředitelů škol podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Obsahem studia jsou manažerské základy řízení. Základní znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu, včetně reflektivních témat v oblasti sebeřízení a seberozvoje. Praxe ukázala, že tyto znalosti a dovednosti pedagog nově jmenovaný do funkce ředitele většinou nemá, v pregraduální přípravě mu nebyly poskytnuty. Studium zahrnuje vymezení potřebných znalostí a dovedností nutných pro vstup do této funkce, pro prvotní orientaci v celé šíři ředitelské problematiky, je chápáno jako východisko pro následující celoživotní profesní rozvoj. Důležitým atributem tohoto studia je jeho diferencující přístup dle stupně školy, na níž bude účastník studia působit. Kvalifikační studium vychází ze současného postavení ředitele školy – manažera vzdělávacího procesu determinovaného širokým spektrem odpovědnosti, která je dána platnými zákonnými předpisy. Ve všech svých modulech ale naznačuje žádoucí cestu vývoje pojetí ředitele školy jako pedagogického lídra akcentujícího pedagogické vedení školy a lidí. Časová dotace studia: e-learningové vzdělávání (36 h) a prezenční vzdělávání (84 h), včetně reflektivní praxe ve vybraných školách nebo školských zařízeních (15 h). Výstupem studia bude závěrečná zkouška před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.


Číslo programu

E21-05-12-222-02

Číslo akreditace

MSMT-239/2022-10-97

Garant

Mgr. Anna Kovaříková
222 122 315
778 543 087
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Studia
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

27.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12.2022, 10.1., 31.1., 21.2., 14.3., 4.4., 25.4.2023 a závěrečné zkoušky 30.5.2023

Cena

4000,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

135

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
  • PhDr. Miloš Beneš
  • JUDr. Zuzana Machalová
  • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
  • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

icon map pin

MAX účastníků

22

icon map pin

Počet hodin

135

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.