Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B1

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení. Na úrovni odpovídající B1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Učebnice řady New English File, nakladatelství Oxford University Press. New English File Intermediate, Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, OUP. Výuka bude doplněna vlastními materiály lektora.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: present simple and continuous, future forms, present perfect
SLOVNÍ ZÁSOBA: food and cooking, family, money
PRAKTICKÁ AJ: meeting people

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: comparatives and superlatives, can, could, be able; modals of obligation
SLOVNÍ ZÁSOBA: transport, collocation verbs/adjectives + prepositions
PRAKTICKÁ AJ: phone language, giving opinions

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: past tenses: simple, continuous, perfect;
SLOVNÍ ZÁSOBA: sport, relationships
PRAKTICKÁ AJ: permission and requests; telling a story

Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: passives, modals of deduction
SLOVNÍ ZÁSOBA: cinema, the body
PRAKTICKÁ AJ: a film review

Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: first conditional, second conditional
SLOVNÍ ZÁSOBA: education, houses
PRAKTICKÁ AJ: making suggestions

Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: reported speech, gerunds and infinitives
SLOVNÍ ZÁSOBA: shopping, work
PRAKTICKÁ AJ: a covering letter with CV
 

 


Číslo programu

I88-03-23-212

Číslo akreditace

MSMT-8282/2019-1-355

Garant

Mgr. Blanka Holešová

775 571 634
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Zlín
Datum konání

září 2021 - červen 2022, vždy v pondělí 14:30 - 16:00, začátek 13. 9. 2021

Cena

5200.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

60

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Jana Fancová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Zlín, Potoky 267

icon map pin

MAX účastníků

8

icon map pin

Počet hodin

60

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.