Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B2

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Učebnice New English File Upper-Intermediate, Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, OUP. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými výukovými materiály lektora.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:


Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: question formation, auxiliary verbs, present perfect simple and continuous,
SLOVNÍ ZÁSOBA: compound adjectives, modifiers, clothes and fashion
PRAKTICKÁ AJ: ilnesses and injuries

 

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: narrative tenses, past perfect continuous, future perfect and future continuous
SLOVNÍ ZÁSOBA: adverbial phrases, the enviroment, the weather
PRAKTICKÁ AJ: air travel, short stories

 

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: zero and first conditionals, future time clauses, unreal conditionals, structures with wish

SLOVNÍ ZÁSOBA: feelings, -ed/-ing adjectives, e
PRAKTICKÁ AJ: comment adverbs, writing an article

 

Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: gerunds and infinitives, used to/be used to/get used to; past modals
SLOVNÍ ZÁSOBA: music, the body, confusing verbs
PRAKTICKÁ AJ: foreign words used in English; describing a photo


Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: the passive (all forms), have something done, reporting werbs
SLOVNÍ ZÁSOBA: crime and punishment, the media
PRAKTICKÁ AJ: expressing your opinion

 

Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: clauses of contrast and purposes, whatever/whenever…; word building
SLOVNÍ ZÁSOBA: advertising, busines
PRAKTICKÁ AJ: a report

Vstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je B2. Výstupní úroveň po absolvování 60 hodin studia je stále B2 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 60-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)
Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 60 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.
 


Číslo programu

I89-03-23-212

Číslo akreditace

MSMT-8282/2019-1-355

Garant

Mgr. Blanka Holešová

775 571 634
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Zlín
Datum konání

září 2021 - červen 2022, vždy ve středu 14:00 - 15:30, začátek 15. 9. 2021

Cena

4500.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

60

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Dagmar Zdráhalová

icon map pin

Místo konání

Klášterní budova Regina, Divadelní 3242/6, Zlín

icon map pin

MAX účastníků

8

icon map pin

Počet hodin

60

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.