Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi pro pedagogy - SVČ

On-line škola SYPO

Teoreticko-aplikační část: 5 hodin


 •  Obecný vhled do problematiky podpůrného opatření prvního stupně: plán pedagogické podpory (PLPP) a jeho implementace do systému podpory vzdělávání dětí střediska volného času (SVČ)

 •  právní předpisy v kontextu tématu, ukotvení PO 1. stupně, PLPP jako nástroj podpory

 •  úspěšnosti učení, respektování vzdělávacích potřeb dětí

 •  pojmy – přímá podpora, plán pedagogické podpory; postupy spojené s realizací PO, indikace, tvorba a průběh poskytování PLPP

 •  klíčoví aktéři v rámci poskytování 1. stupně PO – odpovědnost za tvorbu a vyhodnocování PLPP, nastavení komunikace, pravidel komunikace klíčových aktérů, pravidel komunikace s dětmi, rodiči/zákonnými zástupci dětí;


o 1 hodina


 •  nastavení metodické podpory pedagogického sboru SVČ,

 •  využívání pedagogické diagnostiky při přípravě PLPP

 •  Individualizovaná pedagogická podpora pedagogem, přímá podpora dítěte v zájmovém vzdělávání, týmová práce

 •  třístupňový model péče o děti v riziku vzdělávací neúspěšnosti (model 3MP) a možnosti jeho uplatnění v souvislosti s 1. stupněm PO

 •  proces tvorby PLPP, jeho implementace a vyhodnocování, rizika průběhu poskytování PLPP


o 2 hodiny


 •  PLPP v zájmovém vzdělávání, specifika užívání PLPP v praxi SVČ; SVČ jako prostor pro včasnou primární prevenci a včasnou primární pedagogickou intervenci; specifika vzdělávacích potřeb dětí s různými druhy znevýhodnění;


o 2 hodiny
Praktická část: 3 hodiny


 •  Pedagogická diagnostika a její aplikace v procesu tvorby a realizace PLPP dle specifika vzdělávacích potřeb dítěte

 •  Tvorba, realizace a vyhodnocení PLPP v závislosti na potřebách jednotlivých dětí, ukázky PLPP, jejich rozbor

 •  vytvoření PLPP dle zadaných kritérií (kazuistiky);


Číslo programu

21-47-11-OD-CJ-OSS-07

Číslo akreditace

MSMT-13739/2022-5-551

Garant

SYPO Webináře


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Projekty
 • APIV B
Kraje
 • Praha a SČ
 • České Budějovice
 • Plzeň
 • Karlovy Vary
 • Ústí nad Labem
 • Liberec
 • Hradec Králové
 • Pardubice
 • Ostrava
 • Olomouc
 • Brno
 • Zlín
 • Jihlava
Datum konání

listopad 2021 - červen 2023

Cena

0,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
 • PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

webinář - záznamy

icon map pin

MAX účastníků

10000

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se