Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk C1

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Výukový materiál: Guy Brook-Hart and Simon Haines: Cambridge English Complete Advanced. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými materiály lektora.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 – časová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: verb forms to talk about the past; expressing purpose, reason and result

SLOVNÍ ZÁSOBA: Collocations with give and made; collocation with make, get and do, personality adjectives

PRAKTICKÁ AJ: Occupations, Language learning, Finding a job

 

Tematický okruh č. 2 – časová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: no, none, not, the passive, expressing possibility, probability and certainty

SLOVNÍ ZÁSOBA: Countable or uncountable nouns, formal or informal language, dependent prepositions

PRAKTICKÁ AJ: How to deal with stress, A work experience programme,

 

Tematický okruh č. 3 – časová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: verbs followed by to+infinitive or the –ing form, avoiding repetition

SLOVNÍ ZÁSOBA: Idiomatic language, adjective – noun collocations

PRAKTICKÁ AJ: a review, an interview

 

Tematický okruh č. 4 – časová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: Linking ideas: relative and participle clauses; apposition; reported speech; transitive verbs

SLOVNÍ ZÁSOBA: Complex prepositions, Money words, “Talking” verbs

PRAKTICKÁ AJ: free-time activities – informal letter; news reporting

 

Tematický okruh č. 5 – časová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: Time clauses, prepositions in time expressions, expressing ability, possibility and obligation

SLOVNÍ ZÁSOBA: Collocations with action, activity, event, collocations with chance, occasion, opportunity, possibility

PRAKTICKÁ AJ: Writing about technological progress; studying abroad

 

Tematický okruh č. 6 – časová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: Conditionals; Nouns and articles

SLOVNÍ ZÁSOBA: Phrasal verbs; prepositions of place; prepositions following verbs; word formation

PRAKTICKÁ AJ: Travelling; Writing a hotel review;

 

Vstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je C1 dle SERRJ
Výstupní úroveň po absolvování 60 hodin studia je stále C1 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 60-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)
Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 60 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.
 


Poznámka: poplatek 6000 Kč za celý kurz: září-prosinec 2021: 3000 Kč,
leden-červen 2022: 3000 Kč

DPP: 32 hod/400 Kč - 12800 Kč


Číslo programu

I91-04-22-212

Číslo akreditace

MSMT-8282/2019-1-355

Garant

PhDr. Olga Chalupová

773 595 813
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Brno
Datum konání

leden - červen 2022 /čtvrtek 15-16:30/

Cena

3000.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

60

icon map pin

Lektoři
  • RNDr. Radoslava Vysloužilová

icon map pin

Místo konání

online

icon map pin

MAX účastníků

8

icon map pin

Počet hodin

60

Poznámka

poplatek 6000 Kč za celý kurz: září-prosinec 2021: 3000 Kč,
leden-červen 2022: 3000 Kč

DPP: 32 hod/400 Kč - 12800 Kč Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.