Kolokvium ředitelů

Téma kolokvia: Odměňování a personální řízení pracovníků ve školství


 1. Téma je Odměňování a personální řízení pracovníků ve školství


Cílem kolokvia je:


 • seznámit se s problematikou personálního řízení organizace a upřesnění si pracovních postupů při realizaci výběrového řízení na nově přijímané pracovníky. ​

 • V návaznosti na výběr zaměstnance ujasnění si náležitosti související s vedením personální a mzdové agendy v příspěvkové organizaci. ​

 • Tvorba organizační struktury a objasnění postupu při stanovování platů zaměstnancům a nastavení pravidel pro přiznávání nárokových a nenárokových složek platu. ​

 • Následná analýza čerpání prostředků na platy ve vazbě na zpracovávané výkaznictví. ​

 • Právní předpisy související s uzavíráním pracovněprávního vztahu a odměňováním zaměstnanců. Výběrové řízení a jak se na ně připravit. ​

 • Pohovor s uchazečem a návrh otázek pro výběrové řízení. Zásady výběru zaměstnance. ​

 • Odměňování zaměstnanců a související právní předpisy. Postup při stanovování platu zaměstnancům, platový výměr a jeho náležitosti. Definování platových tříd a platových stupňů. Zvláštní určení platu, smluvní plat. Jednotlivé složky platu, nárokové, nenárokové. ​

 • Definice poskytovaných příplatků, včetně pravidel pro stanovování příplatku za vedení. Definování odměny pro zaměstnance a nastavení pravidel pro vyplácení mimořádných odměn a cílových odměn. ​

 • Analýza Výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích (P 1-04, zpracování průměrného platu, nárokové složky platu, nenárokové složky platu) ve vazbě na hlavní činnost, doplňkovou činnost a jiné zdroje. ​

 • Náležitosti Osobního spisu zaměstnance před nástupem, po nástupu, při ukončení pracovního poměru. ​

 • Diskuse, dotazy.​

 • Účastníci školení si přinesou s sebou poslední zpracovaný Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích – P 1-04. ​


Číslo programu

R09-01-23-231

Číslo akreditace

MSMT-46048/2020-5-110

Garant

Mgr. Zdeněk Duša

775 571 632
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • SŠ/VOŠ
 • ZUŠ/SUŠ
 • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
Kraje
 • Zlín
Datum konání

21. dubna 2023, 8.30 - 14.00

Cena

750,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

6

icon map pin

Lektoři
 • Miroslav Marinčák

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Zlín, Potoky 267

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Přihlásit se