Školní zralost dítěte

1. část programu:
Vhled do tématu školní zralosti, vysvětlení základních termínů (školní zralost, školní připravenost, školní způsobilost), legislativní rámec pro zahájení školní docházky. Posouzení školní zralosti v rámci jednotlivých oblastí (somatická, kognitivní, sociálně emoční, pracovní). Prostředí ovlivňující výkon dítěte. Popis, vývoj a možnosti rozvoje dílčích funkcí, souvislost s navazující výukou základů učiva (čtení, psaní, matematika). Postupné rozvíjení grafomotoriky. Kresba jako nástroj pro poznávání dítěte a posouzení školní zralosti. Vše propojené praktickými ukázkami a zkušenostmi v rámci posuzování školní zralosti.

2. část programu:
Příprava a rozvoj dítěte v mateřské škole ze strany pedagogů a dalších účastníků výchovného a vzdělávacího procesu. Objasnění podmínek efektivní spolupráce mezi jednotlivými účastníky vzdělávacího procesu (pedagog, dítě, rodiče, školské poradenské zařízení). Princip individuálního přístupu v předškolním vzdělávání a zvláštnosti v přístupu k dětem mimořádně nadaným, se speciálními vzdělávacími potřebami, s odloženou školní docházkou, k dětem úzkostným, se zvýšeným temperamentem nebo hyperaktivitou.

Účastníkům budou poskytnuty náměty pro práci s předškolními dětmi v rámci přípravy na školu společně s představením a shrnutím možných posuzovacích materiálů vhodných pro děti k zápisu do 1. třídy. Program předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost některé aktivity vyzkoušet. Kurz nabízí možnost společného řešení praktických, reálných situací účastníků.


Číslo programu

K13-02-22-231

Číslo akreditace

MSMT-21190/2022-4-763

Garant

Mgr. Lada Drimlová

773 593 861
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
Kraje
  • Brno
Datum konání

20. dubna 2023, 9.00 - 15.30

Cena

1460,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • PaedDr. Iva Tomášková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, vychovatelům školských zařízení, asistenti pedagoga

Přihlásit se