Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

Obsahem semináře jsou aktivizující výukové metody spjaté s kooperativním učením, dělení žáků do skupin a přidělování rolí ve skupině. Účastníci se seznámí s tím, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Vyzkouší si různé formy výuky, které mohou být alternativou ke klasické frontální výuce matematiky a které přispívají k motivaci žáků a jejich zájmu o výuku matematiky. Dále se vzdělávací program zaměřuje na využití didaktických pomůcek, materiálů a ICT techniky.

Seminář probíhá formou skupinové práce po 2/3/4 účastnících. Je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině matematiky ve všech typech základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Účastníkům budou představeny aktivizující a efektivní výukové metody vhodné i pro kooperativní a párové učení. Důležitou součástí je reflexe těchto metod a sledování výhod ve srovnání s frontálním/klasickým způsobem vyučování. Účastníci se na semináři seznámí s pravidly a doporučeními jak vhodně organizovat třídu při zadávání individualizovaných a diferenciovaných úkolů, a také obdrží pracovní listy moderovaných aktivit a další materiály.

1) Startéry – aktivizace žáků - aktivity: zasloužené jméno, kostky, metr, šablony, telefonní číslo, vyřeš a prohoď, kolotoč, hádanky, puzzle, Kimova hra, matematické hlavolamy, dobble, trimino, piškvorky, pexeso, bingo, stejný - jiný, běhací kufr (3 hodiny).

2) Práce se zadáním – text, obrázek, zvuk, video (1 hodiny).

3) Propojování zadání s různými didaktickými přístupy – flipped classroom, párové učení, sole, myšlenkové mapy, kooperativní učení, skládankové učení, metody zástupných písmen, 4 rohy (2 hodiny).

4) Nástroje na webu a aplikace na smartphonu pro tvorbu materiálů, skládaček a cvičení do dvojic i skupin – trimino online a tarsia (2 hodiny).


Číslo programu

K24-03-22-231

Číslo akreditace

MSMT-32503/2020-4-789

Garant

PhDr. Olga Chalupová

773 595 813
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
Kraje
  • Brno
Datum konání

17. května 2023, 9.00 - 15.30

Cena

1290,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Lukáš Javorek

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8

icon map pin

MAX účastníků

22

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.