Vedoucí revizního pracoviště NPI ČR

Vedoucí pracovník řídí průběh odborného přezkumu revidovaných dokumentů. Sestavuje revizní tým na základě požadovaných kompetencí odborníků vzhledem k charakteru žádosti o revizi.

Obecná charakteristika pozice

NPI ČR hledá vedoucího pro revizní pracoviště, jehož cílem je podporovat zájem a právo dítěte, žáka, studenta v inkluzivním vzdělávacím procesu.

Činnost revizního pracoviště spočívá v posuzování žádostí o revizi Zpráv a Doporučení pro žáka se SVP ve škole vydávaných školskými poradenskými zařízeními (§16b školského zákona).

Hlavní náplň činnosti

Vedoucí pracovník řídí průběh odborného přezkumu revidovaných dokumentů. Sestavuje revizní tým na základě požadovaných kompetencí odborníků vzhledem k charakteru žádosti o revizi (v případě žáka s autismem zařadí do týmu odborníka s touto specializací apod.). Nese zodpovědnost za obsah výstupů z revizního procesu, tj. Revizní zpráva a případně Doporučení ŠPZ.

V rámci revizního šetření jako člen revizního týmu vyjíždí společně s dalšími odborníky do školy, aby se seznámil s aktuální vzdělávací situací žáka. Setkává se s pracovníky ŠPZ, kteří vydali dokumenty určené k revizi, kde se revizní tým seznámí s jejich úsudkem. Na závěr je realizováno setkání se zákonnými zástupci a daným žákem k projednání jejich pohledu na danou věc.

Vedoucí pracovník se na základě získaných podkladů podílí i na sestavení revizní zprávy, jejíž součástí může být i nové Doporučení případně Zpráva ŠPZ.

Požadujeme

Magisterské vzdělání v oboru psychologie nebo speciální pedagogika.

Orientace ve vzdělávacím a poradenském systému v ČR.

Orientace ve školské legislativě a v souvisejících strategických dokumentech.

Praxe ve školském poradenském zařízení nebo školním poradenském pracovišti.

Kultivovaný písemný projev v českém jazyce.

Schopnost týmové spolupráce, aktivní přístup, schopnost sebereflexe.

Schopnost konstruktivního přístupu k problému.

Schopnost na základě analýzy realizovaných revizí poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu poradenskému systému a MŠMT.

Zkušenost s vedením týmu.

Účast na revizních šetřeních.

Řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme

Benefity formou stravenek, zvýhodněného mobilního tarifu, 5 dnů indispozičního volna, 5 týdnů dovolené.

Pružná pracovní doba a možnost práce z domova.

Získání pracovních zkušeností v prostředí stabilní odborné instituce.

Profesní a lidskou podporu vysoce motivovaného týmu.

Možnost bezplatné účasti na školeních DVPP konaných naší institucí.

icon map pin

Místo výkonu práce

Praha

icon map pin

Předpokládaný nástup

od 1. 2. 2022 nebo podle dohody

icon map pin

Typ úvazku

pracovní poměr na plný úvazek

icon map pin

Platové podmínky

Platové ohodnocení podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č.341/2017 Sb., v platném znění.

Napište nám své jméno

Napište nám své telefonní číslo, na které vás budeme moct kontaktovat

Napište nám svůj email, na který vás budeme moct kontaktovat

Neplatný vstup

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro účely příslušného výběrového řízení.