Publikace do roku 2024

Seznam publikací vydaných Národním pedagogickým institutem České republiky do roku 2024.

Vzdělávací programy CISKOM - školení k maturitě

Na jednotlivé typy seminářů se můžete přihlašovat prostřednictvím odkazů uvedených níže. Vaše přihlášení je předběžné, dokud ho nepotvrdí ředitel školy. K přihlášení použijte přihlašovací jméno a heslo, které najdete v e-mailu s avízem o konání seminářů. Avíza zasíláme jen těm pedagogům, kteří jsou na příslušnou roli nominováni ředitelem školy.

Udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

MŠMT vydalo aktualizované sdělení k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům.

Newsletter kraje přihlašování

Přihlášení k odběru krajského newsletteru.

Konference FNV

Konference k tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Karty FNV

Karty vzdělávacích programů

Informatické myšlení

Rozvoj informatického myšlení probíhá u dětí již v předškolním vzdělávání. Na 1. stupni ZŠ se v současnosti na rozvoj informatického myšlení zaměřuje vzdělávací oblast Informatika. Je založen na aktivních činnostech v různých předmětech, při kterých žáci využívají informatické postupy a často je s rozvojem informatického myšlení nedáváme do souvislosti.

Plynulý přechod PV – ZV

Uvedené inspirace jsou určené pro učitele MŠ i 1. stupně ZŠ a poskytují příležitost k získání vhledu do procesu plynulého přechodu mezi danými stupni.

Jazyková propedeutika

Jazykovou propedeutiku chápeme jako seznamování se s různými jazyky, napomáhá motivaci a pozitivnímu přístupu žáků k jazykům, připravuje je na život v multikulturní a mnohojazyčné společnosti. Jde především o společné objevování jazykové a kulturní odlišnosti, která však není překážkou porozumění. Jejím hlavním principem je rozvíjení dovedností, které usnadní učení jak cizím jazykům, tak i jazyku mateřskému.

Fotografie Chaloupky

21.–23. srpna 2022

Fotografie Sluňákov

26.–28. září 2022

Realizované pilotní semináře FNV

Přehled realizovaných pilotních seminářů propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového pro učitele

Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project