Konference FNV

Konference k tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Karty FNV

Karty vzdělávacích programů

Informatické myšlení

Rozvoj informatického myšlení probíhá u dětí již v předškolním vzdělávání. Na 1. stupni ZŠ se v současnosti na rozvoj informatického myšlení zaměřuje vzdělávací oblast Informatika. Je založen na aktivních činnostech v různých předmětech, při kterých žáci využívají informatické postupy a často je s rozvojem informatického myšlení nedáváme do souvislosti.

Plynulý přechod PV – ZV

Uvedené inspirace jsou určené pro učitele MŠ i 1. stupně ZŠ a poskytují příležitost k získání vhledu do procesu plynulého přechodu mezi danými stupni.

Jazyková propedeutika

Jazykovou propedeutiku chápeme jako seznamování se s různými jazyky, napomáhá motivaci a pozitivnímu přístupu žáků k jazykům, připravuje je na život v multikulturní a mnohojazyčné společnosti. Jde především o společné objevování jazykové a kulturní odlišnosti, která však není překážkou porozumění. Jejím hlavním principem je rozvíjení dovedností, které usnadní učení jak cizím jazykům, tak i jazyku mateřskému.

Fotografie Chaloupky

21.–23. srpna 2022

Fotografie Sluňákov

26.–28. září 2022

Realizované pilotní semináře FNV

Přehled realizovaných pilotních seminářů propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového pro učitele

Dovednosti pro život

Evropská agenda pro učení dospělých | Aktuality z projektu | Materiály


Kromě profesních dovedností si jako dospělí potřebujeme rozvíjet v průběhu celého života i další dovednosti, abychom byli schopní reagovat na výzvy, které život přináší.

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem KA4

Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky-cizince.

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem KA2

Sledování, plánování, hodnocení společného (inkluzivního) vzdělávání.

Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.