Evropská agenda pro učení dospělých

Propojujeme aktéry na poli vzdělávání dospělých, podporujeme školy i další poskytovatele, sdílíme příklady dobré praxe a propagujeme celoživotní učení.

Reprezentujeme Českou republiku v evropské síti národních koordinátorů pro oblast učení dospělých. Úkolem koordinátorů je podpořit součinnost aktérů zabývajících se problematikou vzdělávání a učení dospělých, přinášet poznatky ze zahraničí a zvyšovat povědomí o celoživotním učení. To se uskutečňuje prostřednictvím dvouletého projektu Evropská agenda pro učení dospělých (European Agenda for Adult Learning – EAAL).

Dovednosti pro život: co potřebují dospělí

Aktuality: prozkoumejte, co je u nás nového

Ke stažení: získejte materiály na podporu učení dospělých

Naším cílem je podpořit národní strategie celoživotního učení a stimulovat nabídku vzdělávání na straně poskytovatelů, ale i motivaci k účasti na vzdělávání na straně učících se dospělých.

Prostor pro diskuzi a síťování

Poskytujeme příležitosti pro setkávání a spolupráci lidí zainteresovaných na učení dospělých: od těch, kteří tvoří politiky, po ty, kteří s dospělými přímo pracují. Jejich zástupci se na národní úrovni pravidelně setkávají v rámci naší expertní skupiny. Pořádáme také kulaté stoly, jejichž prostřednictvím přinášíme aktuální témata související s učením dospělých, jako umělá inteligence a digitální dovednosti, individuální vzdělávací účty či strategie pro rozvoj dovedností. Problematiku škol coby center celoživotního učení budeme rozvíjet v krajích formou regionálních seminářů. Zvláštní seminář se zaměří také na rozvoj dovedností pro život. Všem zásadním tématům se bude ke konci projektu věnovat závěrečná konference (podívejte se, jak proběhla poslední konference v roce 2023).

Odstranění překážek a motivace dospělých k učení

V roce 2022 činila účast dospělých na celoživotním učení v ČR 9,4 %, což je pod průměrem EU (11,9 %) (Eurostat, trng_lfse_01). Jedním z našich úkolů je proto motivovat dospělé k učení. Série videí se zástupci vzdělavatelů a jejich klientů ukáže, v čem celoživotní učení mění životy lidí k lepšímu. Navazujeme tak na videa o rozvoji dovedností pro život a digitálních dovedností u dospělých. Osobní příběhy o úspěchu spojeném s celoživotním učením podrobněji popíšeme ve sborníku.

Jedním ze způsobů, jak nalákat dospělé k učení, je promyšlená organizace vzdělávání. Místo tradičního frontálního přístupu je výhodné zapojit netradiční a variabilní metody výuky, individuální přístup či neformální prostředí. Shromáždíme příklady inovativních vzdělávacích přístupů pro vzdělávání dospělých, které poslouží vzdělavatelům jako inspirace.

Finanční bariéry v přístupu ke vzdělávání pomáhají řešit tzv. individuální vzdělávací účty, jejichž zřízení doporučila Rada EU v roce 2022. Individuální vzdělávací účty obvykle obsahují finance, které mohou dospělí použít na vzdělávání, poradenské služby či validaci předchozího učení. V českém kontextu mají dospělí možnost získat dotaci na vzdělávání přes e-shop vzdělávacích příležitostí MPSV. Pokusíme se reflektovat český přístup k individuálním vzdělávacím účtům a porovnat ho se zahraniční praxí.

Rozvoj dovedností pro spokojený život

Čtenářská gramotnost patří mezi základní dovednosti a je předpokladem pro uplatnění v životě i na trhu práce. Přesto se 12 % dospělých Čechů potýká v této oblasti se značnými problémy (Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, 2013). Aby bylo možné tyto lidi v populaci odhalit a následně jim pomoci s rozvojem jejich dovedností, vytvořili jsme prototyp screeningového nástroje, který budeme testovat na vzorku vzdělavatelů. Nástroj společně s metodikou bude následně veřejně k dispozici pro vzdělavatele.

Abychom však mohli být úspěšní v rozmanitých oblastech života, potřebujeme umět ovládat celou řadu univerzálních dovedností – dovedností pro život. Patří mezi ně například finanční, environmentální, zdravotní či mediální gramotnost a mnohé další. Nutnosti jejich rozvoje se budeme nadále věnovat, například ve shrnujícím videu.

Školy jako centra celoživotního učení

Jak podpořit střední odborné školy v tom, aby se staly centry celoživotního učení? K tomu budeme sbírat podklady během rozhovorů se zástupci škol. Z příkladů dobré praxe následně vytvoříme návod obsahující obecně použitelná opatření. Ta otestujeme s pomocí středních odborných škol, které si tím posílí svou roli centra celoživotního učení.

Zdroj evropských příkladů

Dále také přinášíme inspiraci z ostatních členských států EU. Účastníme se evropských odborných akcí, výměn zkušeností a studijních návštěv zaměřených na učení dospělých. Nové informace, přístupy a nápady následně předáváme aktérům na národní a regionální úrovni.

Naše aktivity navazují na doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé, usnesení Rady EU o novém evropském programu pro vzdělávání dospělých na období 2021–2030 a Evropskou agendu dovedností (akce Pakt pro dovednosti, Dovednosti na podporu zelené a digitální transformace a Dovednosti pro život).

Projekt EAAL trvá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.
Národním koordinátorem je Jan Brůha (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


Kontakt:

Máte na nás otázky nebo byste se rádi nějakým způsobem zapojili? Napište nám: Jan Brůha (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Financováno Evropskou unií. Text odráží výhradně názory a stanoviska autorů, a nikoli názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za uváděné názory a stanoviska nenesou odpovědnost.

EU MSMT