Vzdělávací systémy v EU

  

ReferNet  I  Vzdělávací systémy v EU  I  Novinky z odborného vzdělávání  I  Zprávy o politice odborného vzdělávání  I  Analýzy a vizualizace dat  I  Tematické zprávy  I  Cedefop  I  Národní konsorcium


Přehledy vzdělávacích systémů evropských zemí

Česká republika

Tematické zprávy se věnují např. např. učitelům a školitelům, inovacím v odborném vzdělávání, digitalizaci v OV, dlouhodobé mobilitě atd.

Vzdělávací systémy evropských zemí

Pomocí online srovnání (VET in Europe) lze porovnávat vzdělávací systémy libovolně zvolených evropských zemí vedle sebe.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) aktualizuje k příležitosti předsednictví evropských zemí publikace mapující jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy.