Kurz pro instruktory

Chcete získat jistotu ve vedení žáků na pracovištích?

Potřebujete zlepšit kvalitu praktické výuky a nevíte, jak na to? 

 

banner na landingpage kurz

Národní pedagogický institut ČR vám nabízí zdarma jednodenní proškolení lektorů, kteří vzdělávají instruktory praktického vyučování. Proškolení lektoři získají osvědčení a podklady, které využijí při přípravě vlastních kurzů v rozsahu 40 hodin.
Termíny kurzů:

  • 16. června 9–15 hodin (online)
  • 23. června 9-15 hodin (prezenčně v Praze)
  • Podzim 2022

Kdo se může kurzu zúčastnit?

  • učitelé odborného výcviku nebo teoretického odborného předmětu
  • zástupci firem (např. personalisté, interní školitelé)

tlacitko mam zajem o kurz

 

Kdo je instruktor praktického vyučování?

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec firmy nebo instituce, která na základě smlouvy se školou (tzv. smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování) realizuje praktické vyučování – odborný výcvik nebo odbornou praxi žáků v reálném pracovním prostředí. Instruktor se podílí na přípravě žáků a je s nimi v přímé interakci.

Jak zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání?

Kurz zaměřený na vzdělávání instruktorů praktického vyučování pomáhá rozvíjet a zlepšovat spolupráci škol a firem, která vede ke kvalitnějšímu vzdělávání a přípravě žáků a studentů v odborném vzdělávání. Podpora učitelů, školitelů a mentorů, zejména v mikropodnicích a malých a středních podnicích, je jedním ze 14 kritérií kvalitní spolupráce škol a firem, která vycházejí z doporučení Rady EU a která pokrývají všechny možné způsob a oblasti spolupráce. Podporou a propagací kvality v odborném vzdělávání se zabývá EQAVET, evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání.