Realizované semináře FNV

Přehled realizovaných pilotních seminářů propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového pro učitele

Číst více

Dovednosti pro život

Evropská agenda pro učení dospělých | Aktuality z projektu | Materiály


Kromě profesních dovedností si jako dospělí potřebujeme rozvíjet v průběhu celého života i další dovednosti, abychom byli schopní reagovat na výzvy, které život přináší.

Číst více

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem KA4

Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky-cizince.

Číst více

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem KA2

Sledování, plánování, hodnocení společného (inkluzivního) vzdělávání.

Číst více

Cizinci a OMJ

Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je nedílnou součástí práce učitelů. Právní předpisy používají termín cizinci, ale v nejširším slova smyslu jde o všechny děti a žáky, kteří ve svém domácím prostředí nemluví česky.

Číst více

Evropský index dovedností 2020: je Česká republika nejlepší v Evropě?

Česká republika má v roce 2020 nejlepší celkový výsledek z 31 sledovaných zemí v Evropském indexu dovedností, jehož cílem je měřit výkonnost jednotlivých zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností. ČR dosáhla 77 bodů z nejvyššího možného maxima 100 bodů. Znamená to, že Česká republika je v rozvoji a využití dovedností nejlepší v celé Evropě? Jak v čem. Index totiž zahrnuje 15 různých měřitelných ukazatelů, jejichž hodnoty jsou čerpány z různých mezinárodních databází, v některých ČR dopadla výborně, někde průměrně, jinde podprůměrně. Výsledky je navíc třeba interpretovat v kontextu každé země. Podrobnou analýzu indexu dovedností v ČR zpracovala síť ReferNet.

Číst více