Výroční zprávy

Na této stránce najdete výroční zprávy dvou bývalých institucí, ze kterých vznikl Národní pedagogický institut, tzn. Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. 

Výroční zprávy poskytují ucelený přehled o činnosti Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) za jednotlivé kalendářní roky. Formou fakt, statistik a hodnocení zachycují vývoj organizace v jednotlivých letech, její hospodaření, vzdělávací a metodickou činnost a ostatní aktivity v celém rozsahu včetně výhledu do dalších období. Jsou zdrojem cenných informací i z pohledu historického vývoje profesní podpory pedagogických pracovníků v České republice.

Protože NPI ČR vznikl k 1. 1. 2020, bude výroční zpráva této nové organizace zpracována a zveřejněna až v roce 2021. V roce 2020 bude zpracována společná výroční zpráva NIDV a NÚV za rok 2019.

Výroční zprávy Národního institutu dalšího vzdělávání

Výroční zprávy Národního ústavu pro vzdělávání