Vizuální identita

Vizuální identita

Grafický manuál vizuální identity (designmanuál) a logomanuál Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) poskytuje všem zaměstnancům této organizace přesný a podrobný popis jednotlivých složek firemní identity a definuje způsoby, jak tyto složky používat. V současné době je nové logo a grafický manuál NPI ČR v procesu výběru a tvorby.

CO JE TO VIZUÁLNÍ ČI FIREMNÍ IDENTITA, FIREMNÍ IMAGE (CORPORATE IDENTITY)
Vizuální identita je pojem pro všechny vizuální grafické prvky a činnosti, které mají na první pohled odlišit danou firmu či organizaci od konkurence a ostatních institucí vůbec a jednoznačně ji identifikovat. Jedná o vytvoření jednotícího grafické stylu a prvku, který bude jednotně identifikovat NPI ČR ve všech výstupech a vizuálních prezentacích, ať už v podobě tištěné či v elektronické (od vizitky, až po design firemního webu). Součástí celkové identity organizace, tedy nejen vizuální, je také jeho Komunikační strategie.

PROČ NPI ČR POTŘEBUJE JEDNOTNÝ VIZUÁL? 
Potřeba vytvořit a využívat jednotný vizuál  NPI ČR vyplývá jak z charakteristiky a jasně definovaných cílů a úkolů této organizace, tak z jeho aktuálního postavení ve společnosti, kdy svým působením již přesahuje rezort školství. V kontextu se svým posláním i vizí dalšího směřování se stává NPI ČR stále více nejen partnerem ve vzdělávání a v profesním rozvoji pedagogických pracovníků, škol a školských zařízení, ale také státní správy a samosprávy, ostatních ministerstev, kulturních institucí a institutů, neziskových organizací, zahraničních institucí.

JAKÝCH PRODUKTŮ PŘEDEVŠÍM SE TÝKÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA NPI ČR

 • Firemní tiskoviny a dokumenty (formuláře dopisních papírů, obálky, šablony tiskové zprávy, vizitky, nálepky, potisk služebních vozidel, osvědčení, diplomy a účastnické listy, pozvánky)
 • Tiskoviny a tiskový design (letáky, plakáty, výroční zpráva, publikace, publikace v rámci ediční činnosti, časopisy atd.)
 • Propagační předměty Elektronické dokumenty (šablona e-mailové zprávy, šablony firemních prezentací)
 • Webdesign a internetové aplikace (3D vizualizace, další online produkty atd.)

JAKÉ BY MĚLO BÝT GRAFICKÉ A VIZUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ NIDV?
Pro potřeby grafického ztvárnění NIDV je tedy nutné vymezit základní charakteristické rysy této organizace, za které lze pokládat:

 • jasně danou identitu
 • jednoznačně definované směřování
 • korektnost a spolehlivost („Rovný přístup, kvalita a dostupnost ve vzdělávání“)
 • rostoucí renomé
 • otevřené šance do budoucnosti

V grafickém vizuálu proto upřednostňujeme: 

 • čisté a přímé linie
 • jednoduchost
 • decentní střízlivost