Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Novoborská 372/8,

190 00 Praha 9 - Střížkov

Telefon: 283 881 250

Fax: 274 863 380

E-mail: sekretariat@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Pracoviště Prosek

Kontakty pracoviště Prosek

Revizní oddělení

PhDr. Gabriela Mikulková
Vedoucí revizního pracoviště
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 777 478 813
Telefon: 283 881 250, l. 17
E-mail: gabriela.mikulkova@npi.cz
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Odborný pracovník – speciální pedagog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: jirina.klenkova@npi.cz
Bc. Radka Malá
Odborný pracovník – sociální pracovník
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Telefon: 283 881 250, l. 53
E-mail: radka.mala@npi.cz
Mgr. Lenka Štefanová
Odborný pracovník – speciální pedagog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: lenka.stefanova@npi.cz

Oddělení metodické podpory školských poradenských zařízení a ústavní péče

Bc. Hellen Holečková
Vedoucí oddělení vzdělávání a podpory
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 777 477 697
Telefon: 283 881 250/33
E-mail: hellen.holeckova@npi.cz
PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D.
Odborný pracovník pro rovné příležitosti ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Telefon: 283 881 250/25
E-mail: svetlana.durmekova@npi.cz
Mgr. Martina Brožková
Odborný pracovník – speciální pedagog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 456 344
Telefon: 283 881 250
E-mail: martina.brozkova@npi.cz
Mgr Aleš Hrubý
Odborný pracovník - psycholog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 743 208
E-mail: ales.hruby@npi.cz
PhDr., Ph.D. Petra Novotná
Odborný pracovník - psycholog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 770 195 755
E-mail: petra.novotna@npi.cz
Mgr. Jana Havlíková
Odborný pracovník - speciální pedagog
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 778 956 689
Telefon: 222 122 259
E-mail: jana.havlikova@npi.cz

Projekty ESIF:

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

Mgr. Andrea Cibulková, MBA
Manažer klíčové aktivity 3 projektu APIV A, Koordinátor spolupráce projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 777 307 216
Telefon: 283 881 250 l. 16
E-mail: andrea.cibulkova@npi.cz
Mgr. Eva Danielová
Odborný garant DVPP projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Telefon: 283 881 250 l. 69
E-mail: eva.danielova@npi.cz
Mgr. Aneta Marková, Ph.D.
Koordinátor aktivity projektu APIV A, Odborný garant DVPP projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Telefon: 283 881 250 l. 39
E-mail: aneta.markova@npi.cz
Ing. Blanka Vrbová
Koordinátor aktivity projektu APIV A, Asistentka projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 776 161 672
Telefon: 283 881 250 l. 39
E-mail: blanka.vrbova@npi.cz
Mgr. Renata Valová
Metodik DVPP projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 723 072 981
E-mail: renata.valova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Michaela Pechačová
Odborný garant DVPP projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
Mobil: 732 166 456
Telefon: 283 881 250 l. 54
E-mail: michaela.pechacova@npi.cz

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Mgr. Petra Kolářová
Hlavní projektový manažer projektu KIPR
Novoborská 372/8,
190 00 Praha 9 - Střížkov
E-mail: petra.kolarova@npi.cz