Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Weilova 1271/6,

102 00 Praha 10

Telefon: 274 022 111

Fax: 274 863 380

E-mail: sekretariat@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Pracoviště Hostivař

Kontakty pracoviště Hostivař

Anna Pospíšilová
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.pospisilova@npi.cz

Odbor kurikula a všeobecného vzdělávání:

Oddělení průřezových agend kurikula ( vč. RVP a ČJ pro cizince )

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
Vedoucí oddělení
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 218
E-mail: olga.kofronova@npi.cz
Ing. Marek Drahovzal
ICT specialista SW analytik projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marek.drahovzal@npi.cz
Mgr. Radek Hylmar, Ph.D.
Garant informačního systému RVP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radek.hylmar@npi.cz
Vendula Nechvílová Šuníková
Asistentka odboru
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 253
Telefon: 274 022 102
E-mail: vendula.sunikova@npi.cz
Pavla Topičová
Asistentka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 235
Telefon: 274 022 436
E-mail: pavla.topicova@npi.cz
PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Garant 2. stupně ZV a gymnaziálního vzdělávání
a vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.tumova@npi.cz
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Garant stupně vzdělávání - první stupeň ZV
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 890 321
Telefon: 274 022 655
E-mail: hana.havlinova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Jan Klufa
Redaktor newsletteru
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274 022 618
E-mail: jan.klufa@npi.cz
Mgr. Kamila Kolmašová
Garant český jazyk pro cizince
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274 022 615
E-mail: kamila.kolmasova@npi.cz
Mgr. Alice Kourkzi
Garant vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775070519
Telefon: 274022432
E-mail: alice.kourkzi@npi.cz
Mgr. Lenka Perglová
Redaktor metodického portálu
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: +420 274 022 410
E-mail: lenka.perglova@npi.cz
Mgr. Veronika Sováková
Garant konzultačního centra, organizačního zajištění expertních posudků učebnic a vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 148 798
Telefon: 274 022 653
E-mail: veronika.sovakova@npi.cz
Mgr. Hana Splavcová
Garant stupně vzdělávání - předškolní vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602573675
Telefon: 274022609
E-mail: hana.splavcova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
Garant inovací ve vzdělávání a hodnocení žáků
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: michaela.spurna@npi.cz
PhDr.,Mgr.,Ing. Renata Votavová
Garant vzdělávání žáků se SVP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 214 506
Telefon: 274 022 612
E-mail: renata.votavova@npi.cz
Mgr. Klára Hránková
Redaktor metodického portálu RVP.CZ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: klara.hrankova@npi.cz
Martina Weigertová
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martina.weigertova@npi.cz
Josef Dašek
Vedoucí úkolu DigiKoalice a PR koordinátor
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 732 632 225
E-mail: josef.dasek@npi.cz
Zuzana Zvejšková
Digikoalice
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 737 657 598
Telefon: 222 122 113
E-mail: zuzana.zvejskova@npi.cz
Tomáš Marek
Metodický portál RVP.CZ - správa modulu Digiškola
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tomas.marek@npi.cz

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

PaedDr. Markéta Pastorová
Vedoucí oddělení,
Garant vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura, Mediální výchova, ZUŠ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 064 802
Telefon: 274 022 608
E-mail: marketa.pastorova@npi.cz
RNDr. Miroslav Bartošek
Garant vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda - Fyzika
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 721 480 079
Telefon: 274 022 431
E-mail: miroslav.bartosek@npi.cz
Mgr. František Brož
Garant vzdělávací oblasti/oboru Český jazyk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: frantisek.broz@npi.cz
Mgr. Jakub Holec, Ph.D.
Garant vzdělávací oblasti/oboru
Člověk a příroda – přírodopis/ biologie; environmentální výchova
ICT metodik projektu/podpora KA4 projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 723 741 567
Telefon: 274 022 605
E-mail: jakub.holec@npi.cz
Mgr. Petr Koubek, Ph.D.
Garant vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace/český jazyk
Manažer metodické podpory projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 265 196
E-mail: petr.koubek@npi.cz
Ing. Kateřina Lichtenberková
Garant vzdělávací oblasti/oboru Člověk a svět práce – podnikavý člověk a jeho kariérový rozvoj
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 284 505
E-mail: katerina.lichtenberkova@npi.cz
Mgr. Václav Bendl
Garant vzdělávací oblasti/oboru Matematika a její aplikace
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728 358 755
Telefon: 274 022 303
E-mail: vaclav.bendl@npi.cz
RNDr. Josef Herink
Garant vzdělávacího oboru
Člověk a příroda/zeměpis (geografie)
Člověk a společnost/dějepis
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274 022 610
E-mail: josef.herink@npi.cz
Mgr. Alena Hesová
Garant vzdělávací oblasti/oboru
Člověk a společnost – výchova k občanství; výchova demokratického občana; globální rozvojové vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274 022 617
E-mail: alena.hesova@npi.cz
Mgr. Daniela Růžičková
Garant vzdělávací oblasti/oboru Informatika, ICT
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 769 416
Telefon: 274 022 613
E-mail: daniela.ruzickova@npi.cz
Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Garant vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace/Český jazyk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 774 940 315
E-mail: milos.mlcoch@npi.cz
Mgr. Petr Chaluš
Garant vzdělávací oblasti/oboru Člověk, jeho osobnost, zdraví –kariérový rozvoj
Koordinace pracovní skupiny pro rozvoj kariérového vzdělávání
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.chalus@npi.cz
PhDr. Martina Černá
Garant vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda - Chemie,
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martina.cerna@npi.cz
Jan Berki
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jan.berki@npi.cz
Jiří Dostál
Pokusné ověřování oboru Technika a jeho další činnost
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jiri.dostal@npi.cz

Odbor kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání:

Oddělení Národní soustavy kvalifikací

Bc. Karel Weinzettl
Odborný pracovník,
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 607 571 546
Telefon: 274 022 118
E-mail: karel.weinzettl@npi.cz
Mgr. Barbora Husová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: barbora.husova@npi.cz
Ing. Lenka Bečvárová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lenka.becvarova@npi.cz
PhDr. Viola Horská
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: viola.horska@npi.cz
Ing. Lukáš Hula
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 736 111 977
Telefon: 274 022 425
E-mail: lukas.hula@npi.cz
RNDr. Miroslav Kadlec
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 219
E-mail: miroslav.kadlec@npi.cz
Ing. Bc. Lenka Kovaříková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lenka.kovarikova@npi.cz
Mgr. Ondřej Suchý
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 230
Telefon: 274 022 447
E-mail: ondrej.suchy@npi.cz
Ing. Zdeňka Szebestová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 242
E-mail: zdenka.szebestova@npi.cz
Ing. Vladimíra Zezulková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 103 029
E-mail: vladimira.zezulkova@npi.cz
Mgr. Jan Brůha
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274 022 461
E-mail: jan.bruha@npi.cz
Ivana Eliášková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 215
Telefon: 274 022 332
E-mail: ivana.eliaskova@npi.cz
PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 224
Telefon: 274 022 311
E-mail: helena.marinkova@npi.cz
Jiří Molnár
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jiri.molnar@npi.cz
Roman Řehák
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776059791
Telefon: 274 022 251
E-mail: roman.rehak@npi.cz
Bc. Markéta Spitzerová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773 091 261
Telefon: 274 022 343
E-mail: marketa.spitzerova@npi.cz
Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: richard.veleta@npi.cz

Oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Ing. Zorka Husová
Vedoucí oddělení odborného vzdělávání a kurikula
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: +420724652233
Telefon: +420274022451
E-mail: zorka.husova@npi.cz
Mgr. Martina Kaňáková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martina.kanakova@npi.cz
Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: " "
Telefon: 274 022 492
E-mail: bohumil.krajca@npi.cz
Ing. Marcela Křemenová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marcela.kremenova@npi.cz
Ing. Jana Malíková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jana.malikova@npi.cz
Ing. Martin Malý
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martin.maly@npi.cz
MgA. Martin Mrázek, Ph.D.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 208 720
Telefon: 274 022 449
E-mail: martin.mrazek@npi.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 733 374 766
Telefon: 274 022 317
E-mail: jiri.nosek@npi.cz
Ing. Jana Nováčková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jana.novackova@npi.cz
Ing. Pavol Ondrejkovič
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: pavol.ondrejkovic@npi.cz
Ing. Karel Opočenský, CSc.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 233 500
Telefon: 274 022 352
E-mail: karel.opocensky@npi.cz
Mgr. Irena Palánová
Metodik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775 338 556
E-mail: irena.palanova@npi.cz
Ing. Petr Spousta
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274022364
E-mail: petr.spousta@npi.cz
Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 265 225
E-mail: michael.stiburek@npi.cz
Ing. Petra Škrášková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 580 346
E-mail: petra.skraskova@npi.cz
Mgr. Blanka Vážná
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 281
Telefon: 274 022 491
E-mail: blanka.vazna@npi.cz
Mgr. Aneta Vencovská
Projekty EAAL, ReferNet & Europass
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: aneta.vencovska@npi.cz
Ing. Taťána Vencovská
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tatana.vencovska@npi.cz
Ing. Libuše Burešová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608503775
Telefon: 274022452
E-mail: libuse.buresova@npi.cz
Mgr. Ivo Krobot
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 716 872
Telefon: 274022614
E-mail: ivo.krobot@npi.cz
RNDr. Jana Motyková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724652251
Telefon: 274 022 246
E-mail: jana.motykova@npi.cz
Bc. Jana Julie Smetanová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773 378 634
Telefon: 274 022 342
E-mail: julie.smetanova@npi.cz
Dagmar Svobodová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274 022 347
E-mail: dagmar.svobodova@npi.cz
Mgr. Vít Valeš
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 236
Telefon: 274 022 365
E-mail: vit.vales@npi.cz
Mgr. Lucie Šnajdrová
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lucie.snajdrova@npi.cz
Jiří Biskup
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jiri.biskup@npi.cz
Mgr. Renáta Trtíková
Odborný pracovník
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 770 161 169
E-mail: renata.trtikova@npi.cz
Karolína Kropáčková
Asistentka
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: karolina.kropackova@npi.cz
Gabriela Zemková
Administrativní podpora
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: gabriela.zemkova@npi.cz

Projekty ESIF:

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

Ing. Hana Sobotková, DiS.
Hlavní projektový manažer projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608 332 417
E-mail: hana.sobotkova@npi.cz
Mgr. Dana Alansari
Koordinátor spolupráce projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: +420274022314
E-mail: dana.alansari@npi.cz
Mgr. Jan Andrejsek
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jan.andrejsek@npi.cz
Mgr. Helena Andrejsková
Projektový publicista projektu APIV A, Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: helena.andrejskova@npi.cz
Mgr. Marie Kestřánková, Ph.D.
Metodik tvorby SERRJ projektu APIV A, Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marie.kestrankova@npi.cz
PhDr. Anna Cíchová Hronová
Editor obsahu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.hronova@npi.cz
Milena Čiháková
Lingvista - elicitační a popisné práce projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: milena.cihakova@npi.cz
Mgr. Michaela Dudková
Administrátor překladů a tlumočení projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775333855
E-mail: michaela.dudkova@npi.cz
Bc. Barbora Fodorová
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: barbora.fodorova@npi.cz
Mgr. Petra Foretová
Odborný garant výuky ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petra.foretova@npi.cz
Jakub Goldmann
UX designer webu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jakub.goldmann@npi.cz
Kateřina Gruberová, DiS.
Asistentka v projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 183 144
E-mail: katerina.gruberova@npi.cz
PhDr. Zuzana Hadj-Moussová
Garant šetření projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: zuzana.hadjmoussova@npi.cz
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: eva.hajkova@npi.cz
Mgr. Filip Hašek
Administrátor projektu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: filip.hasek@npi.cz
Marek Hecht
Technik videí (střih, správa, úprava,..) projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marek.hecht@npi.cz
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Metodik - metodolog projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: helena.hejlova@npi.cz
Josef Herz, Bc.
Jazykový korektor textů projektu APIV A, Editor obsahu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: josef.herz@npi.cz
Mgr. Martina Hulešová
Metodik tvorby SERRJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martina.hulesova@npi.cz
Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: nada.dingova@npi.cz
Bc. Martin Kafka
Manažer klíčové aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 239 657
Telefon: 274 022 999
E-mail: martin.kafka@npi.cz
PhDr. Jana Kašparová
Manažer klíčové aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jana.kasparova@npi.cz
Mgr. Marie Komorná
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marie.komorna@npi.cz
Mgr. Jitka Kubištová
Administrátor překladů a tlumočení projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.kubistova@npi.cz
Mgr. Denisa Lachmanová
Lingvista - hlavní metodik projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: denisa.lachmanova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
Odborný garant výuky ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: alicja.leix@npi.cz
Mgr. Kateřina Lišková
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: katerina.liskova@npi.cz
Mgr. Anna Moudrá
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.moudra@npi.cz
RNDr. Libor Nentvich
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: libor.nentvich@npi.cz
Mgr. Radka Nováková
Lingvista - hlavní metodik projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radka.novakova@npi.cz
PhDr. Jiřina Novotná
Manažer klíčové aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jirina.novotna@npi.cz
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Editor obsahu projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: romana.petranova@npi.cz
PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 739 358 335
E-mail: jakub.pivarc@npi.cz
Kateřina Plainerová
Asistentka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 668 988
Telefon: 274 022 616
E-mail: katerina.plainerova@npi.cz
Mgr. Kateřina Pokorná
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: katerina.pokorna@npi.cz
Bc. Dana Prellová
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: dana.prellova@npi.cz
Mgr. Jitka Schormová
Metodik tvorby SERRJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.schormova@npi.cz
Mgr. Petra Slánská Bímová
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petra.bimova@npi.cz
PhDr. Eva Složilová, M.A.
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A, Odborný garant výuky ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: eva.slozilova@npi.cz
Ing. Hana Somrová
Finanční manažer projektu projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: hana.somrova@npi.cz
Mgr. Radka Stará
Tlumočník z/do českého znakového jazyka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radka.stara@npi.cz
PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: zuzana.starkova@npi.cz
Mgr. Michaela Straková Tomášová
Metodik tvorby a ověřování nástrojů ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: michaela.tomasova@npi.cz
Mario Stretti
Metodik - metodolog projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: mario.stretti@npi.cz
Petr Suchomel
Pracovník ICT projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.suchomel@npi.cz
Vladimír Šimon
Lingvista - hlavní metodik projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 774987602
E-mail: vladimir.simon@npi.cz
Bc. Kristýna Špaček Pravdová
Zapisovatel projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: kristyna.pravdova@npi.cz
Mgr. Lucie Štádlerová
Editor obsahu projektu APIV A, Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lucie.stadlerova@npi.cz
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Garant šetření a monitoringu v projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.tomkova@npi.cz
Mgr. Kateřina Trojková
Koordinátor aktivity projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: katerina.trojkova@npi.cz
PhDr. Helena Veverková
Garant šetření projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: helena.veverkova@npi.cz
Lucie Vostřezová
Evaluátor projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274022239
E-mail: lucie.vostrezova@npi.cz
Hana Wiesnerová
Překladatel ČZJ-ČJ projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775368168
E-mail: hana.wiesnerova@npi.cz
Mgr. Radka Zbořilová
Jazykový korektor textů projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: radka.zborilova@npi.cz
Jitka Žáčková, DiS.
Asistentka projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 737 020 338
Telefon: 274 022 403
E-mail: jitka.zackova@npi.cz
Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová, DiS.
Koordinátor spolupráce projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274022361
E-mail: veronika.wiedermannova@npi.cz
Veronika Bačová
Garant monitoringu v projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: veronika.bacova@npi.cz
Lenka Průšová
Garant monitoringu v projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lenka.prusova@npi.cz
Mgr. Markéta Spilková
Překladatel ČZJ-ČJ,
Jazykový korektor textů
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marketa.spilkova@npi.cz

Mistrovská zkouška systém (MiZk)

Ing. Radim Malý
Koordinátor pro implementaci projektu MiZK, Hlavní manažer projektu projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 608 571 282
E-mail: radim.maly@npi.cz
Ing. Zdeňka Baracová
Finanční manažer projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 604 214 903
E-mail: zdenka.baracova@npi.cz
PhDr. Jana Bydžovská
Metodik MiZk, Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 518 517
Telefon: 413
E-mail: jana.bydzovska@npi.cz
Ing. Tomáš Červinka
Manažer tvorby standardů a zadání projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tomas.cervinka@npi.cz
Michal Dvořák
Koordinátor pro implementaci projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: +420 777 305 064
E-mail: michal.dvorak@npi.cz
RNDr. Petr Dvořák
Odborný garant mistrovské kvalifikace projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.dvorak@npi.cz
Ing. Bohumil Janyš
Metodik pro zadání projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: bohumil.janys@npi.cz
PaedDr. Marta Malcová
Metodik pro legislativu projektu MiZK, Metodik pro vazby na školy a PV projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 823 440
E-mail: marta.malcova@npi.cz
Bc. Alena Podrazilová, DiS.
Odborný garant mistrovské kvalifikace projektu MiZK
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: alena.podrazilova@npi.cz
Ing. Eva Hrušková
Odborný garant MiZk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: eva.hruskova@npi.cz
Mgr. Renata Pyrochtová
Odborný garant MiZk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 284
Telefon: 274 022 320
E-mail: renata.pyrochtova@npi.cz
Bc. Jakub Smolan
Projekt MiZk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Jan Pospíšil
Projekt MiZk
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jan.pospisil@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Irena Fričová
Hlavní manažerka projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: irena.fricova@npi.cz
Stanislava Frydrychová
Asistentka projektu P-KAP, Personalista projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: stanislava.frydrychova@npi.cz
Jaroslava Heřmanová, DiS.
Finanční manažer projektu projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 775648354
E-mail: jaroslava.hermanova@npi.cz
Ing. Petr Jun
Finanční manažer projektu projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.jun@npi.cz
PhDr. Daniela Kramulová
Projektový publicista projektu P-KAP, Metodik projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 721 180 944
E-mail: daniela.kramulova@npi.cz
Iva Kvašňáková
Projektový publicista projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: iva.kvasnakova@npi.cz
Mgr. Petra Lišková
Asistentka projektu P-KAP, Metodik projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: +420 724 568 577
Telefon: +420 274 022 215
E-mail: petra.liskova@npi.cz
Mgr. Ing. Marcela Mertinová
Odborný garant KAP projektu P-KAP v hl. městě Praha
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marcela.mertinova@npi.cz
Mgr. Antonie Ondrouchová, DiS.
Obsahový manažer projektu projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 774304808
E-mail: antonie.ondrouchova@npi.cz
Ing. Jana Přibylová
Metodik projektu P-KAP, Organizační manažer projektu projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728255574
E-mail: jana.pribylova@npi.cz
Mgr. Lenka Řeháková, Ph.D.
Manažerka kvality, metodička
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lenka.rehakova@npi.cz
Miroslava Šourková
Administrativně organizační pracovník od projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773472052
Telefon: 274022659
E-mail: miroslava.sourkova@npi.cz
RNDr. Jitka Kunčarová
Garant intervence Rozvoj výuky cizích jazyků
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.kuncarova@npi.cz
Ing. Tomáš Cimbálník
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tomas.cimbalnik@npi.cz
Mgr. Veronika Fiedlerová
Garant intervence Čtenářská a matematická gramotnost
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: veronika.fiedlerova@npi.cz
Mgr. Bc. Michaela Foglová
Garantka inkluze P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 737 584 358
E-mail: michaela.foglova@npi.cz
Mgr. Jarmila Fraiová
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jarmila.fraiova@npi.cz
Ing. Martina Hausdorfová
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martina.hausdorfova@npi.cz
Mgr. Helena Kumperová
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 333 511
E-mail: helena.kumperova@npi.cz
Mgr. Jan Matouš-Malbohan
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jan.malbohan@npi.cz
Mgr. Petr Paníček
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 166 016
E-mail: petr.panicek@npi.cz
Mgr. Alexandra Patočková, DiS.
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: alexandra.patockova@npi.cz
Mgr. Magdaléna Pincová
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: magdalena.pincova@npi.cz
Ing. Jitka Pohanková
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jitka.pohankova@npi.cz
RNDr. Petr Pokorný
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.pokorny@npi.cz
Mgr. Květa Popjuková
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: kveta.popjukova@npi.cz
Daniela Rosa, BcA.
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: daniela.rosa@npi.cz
Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martin.skutil@npi.cz
Ing. Marta Sobková
Analytik v projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marta.sobkova@npi.cz
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Metodik projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: tomas.urbanek@npi.cz
Mgr. Lenka Valíčková
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: lenka.valickova@npi.cz
Ing. Marie Vaněčková
Garant intervencí projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marie.vaneckova@npi.cz
PhDr. Olga Vaněčková
Garant inkluze projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: olga.vaneckova@npi.cz
Ing. Jan Peška
Metodik projektu P-KAP
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 724 652 213
E-mail: jan.peska@npi.cz

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

Mgr. Petr Naske
Manažer projektu projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 774 089 047
E-mail: petr.naske@npi.cz
Mgr. Marta Břehovská
Oblastní konzultant rozvoje škol a regio projektu PPUČ, Garant stupně vzdělávání projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: marta.brehovska@npi.cz
Katarína Citronová
Práce a mzdy A + B projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Telefon: 274 022 306
E-mail: katarina.citronova@npi.cz
Mgr. Markéta Čonková
Garant vzdělávací oblasti projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 731 176 019
E-mail: marketa.conkova@npi.cz
Ing. Bc. Eva Fanfulová
Garant vzdělávací oblasti projektu PPUČ, Odborný garant gramotnosti projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 605 967 600
E-mail: eva.fanfulova@npi.cz
Jan Havel
ICT specialista projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jan.havel@npi.cz
Mgr. Jitka Jarníková
Manažer aktivit spolupráce projektu projektu PPUČ, Obsahový manažer projektu projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 737 462 169
E-mail: jitka.jarnikova@npi.cz
Ing. Petr Klíma
ICT specialista SW analytik projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petr.klima@npi.cz
Mgr. Bc. Martin Luhan
ICT specialista SW analytik projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: martin.luhan@npi.cz
Mgr. Andrea Mouchová
Garant vzdělávací oblasti projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 585 169
E-mail: andrea.mouchova@npi.cz
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
ICT metodik projektu/podpora KA6 projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 763 275
E-mail: ondrej.neumajer@npi.cz
Mgr. Petr Polívka
Garant vzdělávací oblasti projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 606 243 253
Telefon: 274 022 602
E-mail: petr.polivka@npi.cz
Bc. Jana Smolková
Garant stupně vzdělávání projektu PPUČ, Odborný garant gramotnosti projektu PPUČ, Odborný garant DVPP projektu APIV A
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 778453996
E-mail: jana.smolkova@npi.cz
Vojtěch Splavec
Organizační manažer projektu projektu PPUČ, Personalista projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: vojtech.splavec@npi.cz
Petr Struk
IT technika projektu PPUČ, Finanční manažer projektu projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 732 159 160
E-mail: petr.struk@npi.cz
Mgr. Simona Šedá
Manažer metodické podpory projektu PPUČ, Garant stupně vzdělávání projektu PPUČ, ICT metodik projektu/podpora KA4 projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: simona.seda@npi.cz
Mgr. Barbora Štěpánková
ICT specialista SW analytik projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: barbora.stepankova@npi.cz
Mgr. Petra Tejklová
Asistentka projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728404042
E-mail: petra.tejklova@npi.cz
PaedDr. Karel Tomek
ICT metodik projektu/podpora KA4 projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: karel.tomek@npi.cz
Lenka Urbanová
Manažer technologické podpory projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 603 186 023
E-mail: lenka.urbanova@npi.cz
Mgr. Stanislav Vašát
Manažer aktivit spolupráce projektu projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 778 113 124
E-mail: stanislav.vasat@npi.cz
Mgr. Adéla Zehringerová
Organizační manažer projektu projektu PPUČ, Oblastní konzultant rozvoje škol a regio projektu PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: adela.zehringerova@npi.cz
Vlasta Dörichová
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: vlasta.dorichova@npi.cz
Daniel Suchánek
PPUČ, KA 1
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 785 423
E-mail: daniel.suchanek@npi.cz
Jana Kalná
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: jana.kalna@npi.cz
PhDr. Mgr. Martina Tuleškovová
Projekt PPUČ
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 356 417
E-mail: martina.tuleskovova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

RNDr. Miroslav Procházka, CSc.
Hlavní manažer projektu projektu UPSKILLING, Gestor projektu projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 602 217 877
E-mail: miroslav.prochazka@npi.cz
RNDr. Robert Gamba
Garant KA3 projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: robert.gamba@npi.cz
Mgr. Petra Holečková
National Sampling Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: petra.holeckova@npi.cz
Mgr. Aleš Křížek
Senior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 776 755 036
E-mail: ales.krizek@npi.cz
Mgr. Michaela Kudrnáčová
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING, National projekt Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: michaela.kudrnacova@npi.cz
Mgr. Pavel Novák
Junior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 731 987 362
E-mail: pavel.novak@npi.cz
Mgr. Světlana Salontay
Hlavní manažer projektu/odborný asistent projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 728 966 957
E-mail: svetlana.salontay@npi.cz
Mgr. Radim Stejskal
Hlavní koordinátor projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 773747206
E-mail: radim.stejskal@npi.cz
Mgr. Anna Zelinková
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
E-mail: anna.zelinkova@npi.cz
Ing. Sabrina Štork Di Maggio
Hlavní koordinátor v projektu UpSkilling
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 777 623 334
E-mail: sabrina.stork@npi.cz
Nikola Drábová
Metodik pro PK a autorizaci
Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10
Mobil: 731 027 460
E-mail: nikola.drabova@npi.cz