Senovážné náměstí 872/25,
110 00  Praha 1
Zobrazit na mapě

222 122 301

 
PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
Vedoucí pracoviště, Metodik pro vzdělávání
Květa Čunátová
Asistentka
PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
Krajský koordinátor podpory nadání
Mgr. Jiří Havlík
Odborný garant KAP ve Středočeském kraji
Mgr. Zuzana Krejčí
Michal Kryl
Metodik pro vzdělávání
Ivana Lichtenberková
Odborný pracovník školství, výchovy a vzdělávání Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Mgr. Petra Mládková, DiS.
Metodik pro vzdělávání
Bc. Marcela Řeřábková
Metodik pro vzdělávání, zástupce vedoucí krajského pracoviště
Bc. Andrea Rotová
Referent školství a vzdělávání
Mgr. Jana Šímová
Metodik pro vzdělávání, Regionální garantka Ciskom
Markéta Štindlová
Koordinátor krajské sítě podpory nadání

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

5 kontaktů
Bc. Markéta Votavová, MBA
Odborný krajský metodik SYPO
Mgr. Bc. Radek Dlouhý
Krajský ICT metodik SYPO
Mgr. Romana Hartmanová
Krajský ICT metodik SYPO
PhDr. Martin Hříbek, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Bc. Michal Vlček
Krajský koordinátor projektu SYPO

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

1 kontakt
Mgr. Přemek Veselý
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Praha

Podpora rovných příležitostí (PROP)

3 kontakty
Mgr. et MgA. Rumyana Georgieva, Ph.D.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Martina Radvanová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
PhDr. Ilona Šlechtová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí Metodik pro vzdělávání

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

5 kontaktů
Michal Kunstovný
IT Guru
Melinda Licová
Krajský koordinátor
Mgr. Jana Šímová
Krajský koordinátor
Michal Špitálník
IT Guru
Daniela Tichá
Konzultant revizí NPO 3.1