Senovážné náměstí 872/25,
110 00  Praha 1
Zobrazit na mapě

222 122 301

 
PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
Vedoucí pracoviště,
Metodik pro vzdělávání
Květa Čunátová
Asistentka
Patricie Bezděková
PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
Krajský koordinátor podpory nadání
Tomáš Hájek
Projekt NPO 3.2 PROP
Mgr. Romana Hartmanová
Krajský ICT metodik
RNDr. Jan Jirátko
Krajský ICT metodik, Metodická podpora akčního plánování – P-AP
Mgr. Zuzana Krejčí
Metodik pro vzdělávání
Michal Kryl
krajský koordinátor pro děti/žáky cizince, metodik pro vzdělávání
Bc. Ivana Lichtenberková
Odborný pracovník školství, výchovy a vzdělávání
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Mgr. Petra Mládková, DiS.
Garant kvalifikačního studia
Bc. Marcela Řeřábková
Metodik pro vzdělávání, zástupce vedoucí krajského pracoviště
Bc. Andrea Rotová
Referent školství a předškolního vzdělávání
Mgr. Jana Šímová
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garantka Ciskom
Marta Vacková

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

5 kontaktů
Jan Dužda
Metodik v projektu NPO 3.2 PROP
Mgr. et MgA. Rumyana Georgieva, Ph.D.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Monika Mervartová
Krajský konzultant v projektu NPO 3.2 PROP
Mgr. Martina Radvanová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
PhDr. Ilona Šlechtová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

7 kontaktů
Michal Kunstovný
IT Guru
Ondřej Němec
IT Guru
Petr Polívka
Koordinátor IT Guru
Mgr. et Mgr. Andrea Poluhová
Krajský koordinátor
Mgr. Jana Šímová
Krajský koordinátor
Michal Špitálník
IT Guru
Bc. Daniela Tichá
Krajský koordinátor vzdělávacích aktivit NPO 3.1 DIGI

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

7 kontaktů
Mgr. et Mgr. Petr Pavliska
Garant území ve Středočeském kraji – Praha-východ, Mladá Boleslav, Nymburk
Ing. Šárka Pirklová
Garant území v Praze – Praha 1, 2, 3, 5 a přidružené městské části
Mgr. Petr Sedlák, PhD.
Garant území v Praze – Praha 6, 7, 8 a přidružené městské části
Mgr. Julie Tomsová
Garant území ve Středočeském kraji - Beroun, Příbram, Praha-západ
Bc. Veronika Turnová
Garant území ve Středočeském kraji – Kolín, Kutná Hora, Benešov
Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
Garant území v Praze – Praha 4, 9, 10 a přidružené městské části
Bc. Markéta Votavová, MBA
Garant území ve Středočeském kraji – Rakovník, Kladno, Mělník