29. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně

 • Mgr. Renata Ježková

Číst více

25. října 2022, 9.00 - 15.00

Geometrie v předškolním vzdělávání

 • Bc. Miroslava Novotná

Číst více

7. listopadu 2022, 15.00 - 18.00

Skupinová intervize ICT

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
N Z

Číst více

10. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Mgr. Šárka Smitková

Číst více

On line: 14. října 2022, 13.30 - 17.00; 15. října 2022, 8.30 - 15.30, 22. října 2022, 8.30 - 15.30; Prezenčně: 11. a 12. listopadu 2022, 8.30 - 18.00; listopad-prosinec - pedagogická praxe; 19. ledna 2023, 14.00 - 17.30

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Nicole Hovorková

Číst více

24. října 2022, 8.30 - 15.00

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

 • PhDr. Michaela Kaslová

Číst více

1. listopadu 2022, 14.15 - 17.45

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

 • Mgr. Markéta Slezáková
DC W Z CS

Číst více

15. listopadu 2022, 14:00 - 17:30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

 • Mgr. Barbora Nosálová
DC W Z CS

Číst více

22. listopadu 2022, 14.15 - 17.45

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

 • Mgr. Markéta Slezáková
DC W Z CS

Číst více

6. prosince 2022, 14:00 - 17:30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

 • Mgr. Barbora Nosálová
DC W Z CS

Číst více

13. prosince 2022, 14.00 - 17.30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III - rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

 • Mgr. Barbora Nosálová
 • Mgr. Markéta Slezáková
DC W Z CS

Číst více

13. října 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

DC N Z

Číst více

20. října 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

DC N Z

Číst více

27. října 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

DC N Z

Číst více

2. listopadu 2022, 13.30 - 17.00

Webinář Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence

 • Mgr. Laura Bechyňová
 • Mgr. Alexandr Kasal
PRE W

Číst více

11. října 2022, 10.00 - 16.00

Koučování jako podpora vedoucích pracovníků škol

 • PaedDr. Iva Tomášková

Číst více

18. října 2022, 15.00 - 18.00

Skupinová intervize PV

 • MgA. Monika Moravcová
N Z

Číst více

26. října 2022, 9.00 - 12.15

Skupinová intervize PV

 • MgA. Monika Moravcová
N Z

Číst více