21. října 2022, 13.00 - 15.00

ŠKH - Šablony konzultace hromadná

 • Mgr. Lucie Holacká
 • Bc. Gabriela Švehlová
Z

Číst více

26. září 2022, 13.00 - 15.00

ŠKH - Šablony konzultace hromadná

 • Bc. Gabriela Švehlová
 • Mgr. Marie Plevová
Z

Číst více

5. října 2022, 8.30 - 13.00

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

 • školní inspektoři

Číst více

20. října 2022, 13.00 - 15.00

ŠKH - Šablony konzultace hromadná

 • Mgr. Lucie Holacká
 • Mgr. Marie Plevová
Z

Číst více

25. října 2022, 9.00 - 11.00

ŠKH - Šablony konzultace hromadná

 • Bc. Soňa Baueršímová, DiS.
 • Mgr. Marie Plevová
Z

Číst více

16.9., 7.10., 21.10., 4.11., 11.11. 25.11., 2.12., 9.12., 12.12.2022 - 30. června 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Číst více

13. října 2022, 9.00 - 17.00

Družina a paragrafy

 • RNDr. Milan Macek, CSc.
ZNV

Číst více

14. listopadu 2022, 15.00 - 18.00

Skupinová intervize ICT

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
N Z

Číst více

4. a 18. října (9.00 - 15.00), 8. listopadu (9.00 - 15.00), 6. prosinec (9.00 - 18.00 on-line) 2021, 10. ledna 2022 (9.00 - 15.30 on-line), 24. ledna 2022 (9.00 - 15.30 on-line), 21. února 2022 (9.00 - 16.00), 28. února 2022 (9.00 - 16.00), 11. dubna 2022 (9.00 - 16.00), 2. května 2022 (9.00 - 16.00), 6. června 2022 (9.00 - 16.00), 19. září 2022 (9.00 - 16.00), 26. září 2022 (9.00 - 16.00), 10. října 2022 (9.00 - 16.00), 12. prosince 2022 (zkouška)

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Mgr. Daniel Janata
 • Ing. Jiří Menšík
 • Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
 • Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Lána
 • Mgr. Jana Brandová

Číst více

01. října 2022, 10.00 - 16.00

Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů

 • Mgr. Jiří Pazour

Číst více

27. září 2022, 14.00 - 20.00

Krajské kolokvium Společenskovědní vzdělávání

 • Lektoři Společenskovědní vzdělávání

Číst více

26. září 2022, 15.30 - 17.00

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

10. října 2022, 16.30 - 18.00

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

24. října 2022, 16.30 - 18.00

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

16. listopadu 2022, 15.00 - 16.30

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

28. listopadu 2022, 14.30 - 16.00

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

1. prosince 2022, 14.00 - 15.30

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

8. prosince 2022, 16.00 - 17.30

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

29. listopadu 2022, 15.00 - 16.30

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 2. st. ZŠ

 • RNDr. Petr Coufal, Ph.D.
Z

Číst více

24. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Hry v cizích jazycích (8 hodin)

 • Mgr. Hana Urbanová
 • Mgr. Lenka Švecová

Číst více

27. září 2022, 15.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Štěpánka Černá, MBA
DC N Z

Číst více

04. října 2022, 15.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Štěpánka Černá, MBA
DC N Z

Číst více