13. března 2024, 9.00 - 15.30

Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život

 • RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
M

Číst více

13. března 2024, 8.30 - 12.00

Stáž - Modul 4: různé subjekty současně v jedné škole

 • PaedDr. Antonín Herrmann
 • Bc. Iveta Reitspiesová
DC UU

Číst více

13. března 2024, 17.30 - 19.00

Generativní AI pro učitele – úvodní webinář

 • Mgr. Filip Jelínek
N Z CS

Číst více

13. března 2024, 14.15 - 17.15

Webinář Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky - dějepis

 • Mgr. Lucie Sichingerová
 • Mgr. Radim Ošmera
DC DC MV UA W Z CS

Číst více

13. března 2024, 9.30 - 15.30

SVÁTKY A ZVYKLOSTI V PRŮBĚHU ROKU PRO UČITELE CIZÍCH JAZYKŮ

 • Mgr. Hana Urbanová
JV

Číst více

13. března 2024, 13.30 - 16.30

Práce s traumatizovaným dítětem v MŠ

 • PhDr. Jana Brandejsová
UU

Číst více

13. března 2024, 10.00 - 16.00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Vladimíra Jurigová, MBA
UU

Číst více

13. března 2024, 15.00 - 17.15

Jak na rozvoj digitální kompetence v 3. až 5. ročníku ZŠ

 • Mgr. Nikola Kudrnáčová
W CS

Číst více

13. března 2024, 14.30 - 16.00

Cyklické uhlovodíky

 • Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

Číst více

13. března 2024, 10.00 - 12.00

Peer to Peer

 • Experti PROP

Číst více

14. března 2024, 17.00 - 18.30

Generativní AI pro učitele – úvodní webinář

 • Mgr. Pavel Hodál
Z

Číst více

13. března 2024, 13.30 - 15.00

Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky

 • Mgr. Milan Šatra
W Z CS

Číst více

13. března 2024, 16.00 - 18.15

Digi svět a učení

 • Mgr. Petra Slámová
Z

Číst více

13. března, 25. března, 10. dubna a 22. dubna 2024 (8.00 - 14.30)

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

 • Ing. Ivana Chmelařová

Číst více

14. března 2024, 9.00 - 15.00

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

 • Bc. Miroslava Novotná

Číst více

14. března 2024, 9.00 - 15.30

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

 • Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.

Číst více

14. března 2024, 15.30 - 19.00

Programování v jazyce Python

 • RNDr. Ivana Kubínová
Z

Číst více

14. března 2024, 13.30 - 17.30

TYPOLOGIE OSOBNOSTI aneb proč si lezeme na nervy

 • Hana Ondrušková
N W CS

Číst více

14. března 2024, 17.00 - 18.30

Revize RVP ZV - DIGI plovárna - Zeměpis pro 2. stupeň

 • Mgr. Karel Malík
Z CS

Číst více

14. března 2024, 17.30 - 19.00

Generativní AI pro učitele – úvodní webinář

 • Mgr. Danuše Kubová
W Z CS

Číst více

Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project