září 2024 – červen 2025; zahájení studia září/říjen; Organizační modul září; Prezenční výuka vždy v úterý 9:00 - 16:00 (termíny - budou upřesněny, frekvence 1x –2x do měsíce) + stáže (4x; termíny budou upřesněny až po zahájení studia a vytvoření stážových skupin) + termín závěrečných zkoušek (květen/červen).

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

září 2024 - duben 2025, 9.00 - 13.00, 1 x měsíčně

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

17. září 9.00 - 16.00, 16. října 12.00 - 16.00; 13.listopadu 12.00 - 16.00; 7. ledna 2025 12.00 - 16.00; 20 února 12.00 - 16.00; 12.března 12.00 - 16.00

Chci být uvádějícím učitelem– aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jana Kazíková
 • PaedDr. Jarmila Blažková
N

Číst více

18. září 2024 - 28.11. 2024 - jednotlivé termíny VP budou upřesněny

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Vladana Jančíková
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Bc. Jarmila Bučková
 • Mgr. Marie Vondráčková

Číst více

Úvodní setkání 19.9.2024 Sebe rozvojový modul 20.9.2024 Modul A – školské právo 3.10.2024 Modul A – školské právo 17.10. 2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 7.11.2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 28.11.2024 Modul C – financování školy – 12.12.2024 Modul C – financování školy – 9.1.2025 Modul D - úvod do pedagogického procesu – 6.2.2025 Modul D - úvod do pedagogického procesu – 27.2.2025 Modul D - úvod do pedagogického procesu – 27.3.2025 Vypracování závěrečné práce 1. – 26.4. 2025 Závěrečné zkoušky 4.- 5.6.2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Miroslav Všetečka
 • Mgr. Jana Poledníková
 • Mgr. Jana Orszulíková
 • PaedDr. Dana Schönová

Číst více

19. září 2024, 8.30 - 14.30

Aktivní učitel – angličtina párově a kooperativně

 • Mgr. Lukáš Heřman
N

Číst více

19. září 9.00 - 16.00; 14. října 9.30 - 13.30; 4. listopadu 9.30 - 13.30 ; 3. prosince 9.30 - 13.30 ; 16. ledna 9.30 - 13.30; 18. února 9.30 - 13.30

Chci být uvádějícím učitelem– aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Petr Baueršíma
 • Mgr. Jitka Jarníková
N

Číst více

termíny budou doplněny - předběžně začátek 23.9.2024 (kurz bude mít 8 setkání - pondělky)

Rozvoj digitálních kompetencí v zeměpise

 • Mgr. Karel Malík
W Z

Číst více

26. září 2024, 13.00 - 16.30

Problémové chování žáků (PAS) – on-line

 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
CS

Číst více

září 2024 - květen 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Hynek Nespěšný
 • PhDr. Mgr. Marie Klusoňová
 • Bc. Jaroslav Kocián
 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 • RNDr. Jana Marková

Číst více

30. září - 9.00 - 16.00, 4. listopadu 9.00 - 13.00, 9. prosince 9.00 - 13.00, 3. února 9.00 - 13.00, 31. března 9.00 - 13.00, 26. května 9.00 - 13.00

Chci být uvádějícím učitelem– aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

říjen 2024 - červen 2025 (dny konání pravděpodobně v pondělí cca 1x za 3 týdny) - bude upřesněno

ICT koordinátor – studium k výkonu specializované činnosti

 • PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
 • Mgr. Martin Lána
 • Mgr. Bc. Petr Dušánek
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Mgr. Josef Kupka
 • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Číst více

říjen 2024 - únor 2025

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Doležalová
 • Mgr. Jana Grancová, DiS.
 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

říjen 2024

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN

Číst více

říjen 2024 - červen 2025, studijním dnem je úterý nebo pátek cca 1x 14 dní, od 9 hod.

ICT koordinátor – studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D., MBA
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata

Číst více

říjen 2024

ICT koordinátor – studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Danuše Kubová
 • Mgr. Pavel Černý, MBA
 • Mgr. Jaroslava Tomáňová
 • Mgr. Petr Chlebek
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

říjen 2024 - červen 2026

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Martina Fialová
 • Mgr. Tereza Lukáčová
 • Mgr. Jitka Havlánová
 • Mgr., Bc. Kamila Hofmanová
 • Mgr. Denisa Stehnová

Číst více

říjen 2024-červen 2025, prezenční výuka v úterý vždy od 8:30

ICT koordinátor – studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Filip Jelínek
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. Nikola Mihulková
 • Mgr. Richard Macků, DiS,Ph.D.
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Laibrt

Číst více

Začátek říjen/listopad 2024

Chci být uvádějícím učitelem– aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Petr Baueršíma
 • Ing. Václav Čech
N

Číst více

1. a 2. října 2024 ,14.00 - 17.30 hod.

Webinář Dítě s projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese v MŠ

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

2. října 2024, 9.00 - 16.00

Leadership jako proces vedení lidí

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Číst více

3. a 8. října 2024 (8.00 - 12.00)

Psychohygiena pedagogického pracovníka - webinář

 • Mgr. Miroslav Pospíšil
CS

Číst více

Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project