Zápis do základní školy a odklad školní docházky v roce 2021

Zápis do základní školy a odklad školní docházky v roce 2021

Národní pedagogický institut České republiky

9. 4. 2021 – Jak budou vypadat letošní zápisy do škol? Co může způsobit nepřítomnost dětí u zápisu a jak mohou pomoci mateřské školy? V jakém případě se rozhodnout pro odklad nástupu do školy?

I v letošním roce budou zápisy distanční, tedy bez dětí. Učitelé základních škol se před začátkem školního roku nesetkají se svými budoucími žáky a nebudou tak mít možnost posoudit jejich školní zralost. Děti tím přijdou o rituál, který s sebou přítomnost u zápisu přináší.

Více informací

Odklady školní docházky v době pandemie

Počet odkladů je v Česku dlouhodobě vysoký a přibližně každé páté dítě zůstává v mateřské škole o rok déle. Někteří rodiče budoucích prvňáků se obávají i toho, že příští školní rok bude kvůli pandemii covidu-19 náročnější a bude klást větší nároky na domácí přípravu i na ně samotné. Jiní se obávají, že jejich dítě nebude na školu vzhledem k uzavření mateřských škol dostatečně připravené. A to přesto, že mateřské školy přípravu dětí nezastavily, na dálku s nimi udržují kontakt a připravují pro ně aktivity, kterým se doma mohou věnovat.

Více informací

Viz i metodické doporučení pro organizaci zápisů

Další související a doplňující informace naleznete na webu pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz


Logolink OP VVV