Podzimní webináře projektu APIV A

Podzimní webináře projektu APIV A

Martin Kafka

11. 9. 2020 – Ve třetí klíčové aktivitě projektu APIV A, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky, připravujeme pro podzim 2020 v rámci naší metodické podpory 13 webinářů pro vyškolené lektory a další pedagogické pracovníky. Přečtěte si podrobnosti.

Témata budou následující: společné vzdělávání a kultura školy (ZŠ, SŠ, VOŠ); hodnocení v předškolním vzdělávání; hodnocení v individualizované výuce v základním vzdělávání; podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v MŠ, IVP a PLPP, úprava ŠVP; podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v ZŠ, IVP a PLPP, úprava ŠVP; podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH; úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky v ZŠ; syndrom vyhoření v pedagogické praxi; vzdělávání dětí, žáků nadaných; práce s heterogenní třídou; realizace vzdělávání dvouletých dětí; jak pracovat s dítětem žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami; postavení asistenta pedagoga ve školském systému. Termíny, anotace a další informace k jednotlivým webinářům naleznete pod TÍMTO ODKAZEM.

Logolink APIV