Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce oborů SOV

Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce oborů SOV

Daniela Kramulová

25. 1. 2021 – Webinář projektu P-KAP se koná 12. února a je určený zejména ředitelům a pedagogům středních škol nabízejících nematuritní vzdělávací obory.

Mezinárodní šetření PISA z roku 2018 i poznatky ČŠI ukazují, že mezi středoškoláky se zvyšují rozdíly v úrovni čtenářské gramotnosti v neprospěch žáků nematuritních oborů na SOŠ a SOU. Většina z nich si přináší problémy už ze základní školy, avšak skutečnost, že málo, neradi a s obtížemi čtou, hůře se orientují v různých typech textů a unikají jim v nich podstatné informace, významně ovlivňuje i jejich odbornou přípravu na budoucí profesi. Vždyť nedílnou součástí čtenářské gramotnosti je i schopnost číst plány, technické výkresy, schémata, montážní návody atd.

Webinář, který připravily garantky oblasti „Čtenářská a matematická gramotnost“ vám mimo jiné nabídne i náměty a osvědčené zkušenosti několika středních škol při výuce čtenářské gramotnosti ve tříletých učebních oborech.

Program online setkání a registrace.