Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru

Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru

Daniela Kramulová

29. 10. 2020 – Další z webinářů projektu P-KAP Národního pedagogického institutu České republiky proběhne 5. listopadu 2020. Tentokrát se budeme věnovat různým metodám výuky cizích jazyků a jejich hodnocení na středních školách, které jsou využitelné v aktuální distanční výuce, ale částečně přenositelné i do třídy v normálním režimu.

Doba koronavirová přinesla nové výzvy v rámci přípravy výuky. Které aktivity a nástroje se osvědčily před i během ní? Jaké nové výzvy a možnosti přinesl přesun výuky do online prostoru v otázkách metod výuky a hodnocení? Hlavní mluvčí představí motivující aktivity a efektivní nástroje využitelné nejen při výuce angličtiny, ale i v dalších jazycích na různých typech škol od gymnázií přes střední odborné školy až po VOŠ.

Webinář nabízí inspirativní příklady v oblasti eTwinningu, tipy na aktivity ke zvýšení motivace žáků při online výuce aj. V rámci panelové diskuse, do níž se mohou zapojit i účastníci webináře, otevřeme téma role a formy hodnocení v distanční výuce. Webinář se koná ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 15 hodin. Registrovat se můžete ZDE.