Projekty z celostátní přehlídky tvorby dětí a mládeže jako příklady dobré praxe

Projekty z celostátní přehlídky tvorby dětí a mládeže jako příklady dobré praxe

Markéta Pastorová

7. 10. 2020 – Vyberte si se žáky projekt z loňského ročníku Výtvarných přehlídek a poskytněte žákům čas pro jeho reflexi, pro záznamy postřehů. Projekty jsou podrobně komentovány samotnými pedagogy.

„Uvidět a pojmenovat“

Nezanedbatelnou součástí každého uměleckého oboru jsou nejen tvorba a hledání inspirací ze světa umění, ale i kontinuální reflexe vlastní tvorby a toho, čemu se věnují ostatní – spolužáci, věkově či činnostně spřízněné skupiny apod. Zaměřme se tentokrát na výtvarnou výchovu a řekněme si, co to konkrétně znamená pro její výuku.

Není třeba každou lekci něco nového vytvářet, důležité je proporčně zařazovat činnosti, kdy vnímáme, přemýšlíme a sdělujeme to, co vidíme, co nás napadá, co nás zaujalo. Nejenže si tím tříbíme schopnost „uvidět a pojmenovat“, ale vytváříme si představu o různých úhlech pohledu na téma, o různých postupech a prostředcích a v neposlední řadě o důvodu, proč to vše vůbec děláme, co tím chceme sdělit.

Představme si následující situaci: jsem výtvarným pedagogem a rád bych svým žákům nabídl databázi tvůrčích výstupů, které mají garantovanou kvalitu. V takovém případě doporučujeme si vyhledat webové stránky Výtvarné přehlídky. Zde se dozvíme vše podstatné o přehlídkách – konají se z pověření a za finanční podpory ministerstva kultury (nositelem akce je středisko pro kulturu NIPOS-ARTAMA) a v rámci nich probíhá dlouholetá spolupráce i s dalšími institucemi, jednou z nich je Národní pedagogický institut České republiky. Je zde rovněž k dispozici archiv projektů.

Příklady projektů jako zdrojů pro výtvarnou výchovu

V rámci Výtvarných přehlídek doporučujeme zejména ročník 2019 – projekty jsou podrobněji komentovány samotnými pedagogy a jsou zde k dispozici výsledné tvůrčí počiny včetně videí. Žákům pak stačí poslat odkaz na konkrétní projekt. Celkovou orientaci usnadní katalog ročníku.

Video, jak se tématu graffiti zhostila sexta gymnázia Na Pražačce

Příběh polického rodáka, videoprojekt s mezioborovými přesahy, zejména do společenskovědní oblasti, ZUŠ Police nad Metují

Digitální fotografie, malba, koláž, ZŠ Jablonec nad Nisou

Práce s médiem světla, NG Praha

Je zcela na Vás, jaké zadání k interpretaci žáci dostanou. Jednu věc lze ovšem v každém případě doporučit, Poskytněte žákům prostor, aby každý sám za sebe mohl vypovídat tak, jak chce, o tom, co na obrazech vidí, čím ho oslovily, zaujaly, ale i zneklidněly. Poskytněte čas pro přemýšlení a navracení se k vnímanému, pro záznamy postřehů a práci s nimi. Vytvořte vstřícnou atmosféru a buďte zvědaví na to, co nám chtějí říci ostatní. 

Není třeba hned klást otázky, přihlásí se samy, budeme-li naslouchat.