Zahajujeme cyklus setkávání nad aktuálními otázkami vzdělávací oblasti Umění a kultura

Zahajujeme cyklus setkávání nad aktuálními otázkami vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut České republiky

19. 5. 2021 – 27. května odpoledne proběhne online diskuze pedagogů, umělců a odborné veřejnosti o budoucnosti uměleckých oborů a kurikula.

Jak je možné posílit pozici Umění a kultury ve vzdělávání a v kontextu kurikula jako celku? Co jsou silné stránky této vzdělávací oblasti a rozumějí si vůbec jednotlivé umělecké obory mezi sebou? Dokážeme hovořit společným jazykem? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v mezioborovém dialogu.

Datum: 27. května 2021, 14.00 – 18.00

Program setkání

Registrace

Úvod a oba bloky panelové diskuse budeme streamovat na YouTube.

Pojmenujme si naše největší obavy z budoucnosti týkající se vzdělávací oblasti Umění a kultura a zahajme společnou diskusi o tom, jak společně postupovat do budoucna. Věříme, že najdeme klíč k dalšímu společnému setkávání.

Účast na setkání je zdarma.