Tipy pro komunikační výchovu

Tipy pro komunikační výchovu

Miloš Mlčoch

28. 4. 2020 – Přinášíme Vám přehled zajímavých textů pro komunikační výchovu – pracovní listy, informace, odkazy. Pracovní listy jsou připravené tak, aby byly využitelné pro výuku, vyučující je mohou ovšem také inovovat a aktualizovat.

Miloš Mlčoch a kolektiv autorů: Komunikační výchova v praxi

Soubor cca 100 pracovních listů a projektů byl vytvořen v rámci projektu ESF Komunikační výchova (2008–2011), řešitelem projektu byl Miloš Mlčoch. Hlavním výstupem je knižní publikace Komunikační výchova v praxi, doplněná metodickou příručkou a CD, které obsahuje komplet všech výukových materiálů včetně audiovizuálních příloh. Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby komunikační výchova představovala platformu, kterou je možné realizovat prostřednictvím průřezových témat podle RVP ZV. Pracovní listy lze využít zejména v českém jazyce a literatuře, ale také v dalších předmětech. 

Výběr doporučených pracovních listů:

ČJL_Lidová_tradice_v_komunikaci.doc

ČJL_Jazyková_kultura.doc

ČJL_Pranostiky.doc

ČJL_Autorská_pohádka.doc

ČJL_Moderní_pohádky.doc

ČJL_Husita_-_píseň_a_historie.doc

ČJL_Dračí_oči.doc

ČJL_Motýla_jsem_tu_neviděl_1.doc

ČJL_Motýla_jsem_tu_neviděl_2.doc

OSV_Jak_si_vydělat_první_peníze.docx 

VDO_Manipulace_-_volební_rétorika.doc 

EGS_Všichni_jednou_zaklepem_na_nebeskou_bránu.doc

MUKV_Mizející_jazyky_a_kultury.doc

EVVO_Muž_který_sázel_stromy.doc

EVVO_Ohrožené_druhy_zvířat.doc

MV_Násilí_v_PC_hrách.doc

MV_SMS.doc

MV_Specifika_internetových_diskuzí.docx

 

Další aktuální odkazy:

Vejvodová Jana: Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Český jazyk a literatura

Přehled internetových serverů zabývajících se českým jazykem a literaturou, včetně Pravidel českého pravopisu, slovníků autorů a mnoha dalších: Redakce Czech tongue: Čeština na internetu aneb Na jakých vlnách surfují češtináři

Přehled komunikačních technik využitelných ve výuce ČJL

Ludmila Kovaříková: Blogování ve škole

Jaroslav Mašek: Týden s Wikipedií aneb jak se stát wikipedistou za 7 dní – část 1, část 2