Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut České republiky

10. 6. 2021 – Ve středu 16. června Vás zveme na online setkání, kde si představíme hlavní zjištění tematické zprávy České školní inspekce k podpoře rozvoje žáků v umělecké sféře.

Tematická zpráva vydaná Českou školní inspekcí v listopadu 2020 je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Svým námětem a rozsahem je ojedinělá, přináší zajímavé výstupy a znamená velký přínos pro rozvoj dalšího dění v dané vzdělávací oblasti na českých školách.

Tematická zpráva

Středa 16. 6. 2020, 15:00 – 16:00 Online (Zoom)

Akci můžete sledovat rovněž na streamu.

Organizátorem setkání je Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s ČŠI a NIPOS. Zprávou nás provede Mgr. Radovan Bogdanowicz, ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy ČŠI. 

Registrace

Zveme Vás i k následné diskusi. Účast je zdarma.