Společenství praxe matematiky a informatiky

Společenství praxe matematiky a informatiky

Daniel Suchánek

26. 10. 2020 – Přidejte se 4. listopadu ve 14.00 hod. k nám na on-line setkání Společenství praxe vzdělávacích oblastí Matematiky a Informatiky, které připravil tým garantů projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu České republiky společně se zástupci ZŠ Strossmayerovo nám. 4 a lektorkou Jitkou Rambouskovou.

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. V rámci on-line setkání Společenství praxe vzdělávacích oblastí  Matematiky a Informatiky, které se uskuteční 4. 11. 2020 od 14.00 do 17.00,  se budeme věnovat rozvíjení gramotností při výuce na dálku a aktivitám, které podporují rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti.

Programem vás provedou garanti projektu PPUČ, zástupci ZŠ Strossmayerovo nám., lektorka Jitka Rambousková, autorka webu cojsemvyzkousela.cz, a odborníci na zavádění digitálních inovací do výuky. Na co se můžete těšit, se podívejte zde.

Přihlašování: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020

Další informace: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe