Aktuality

Aktuality

Distribuce antigenních testů přes krajská pracoviště NPI

12. 5. 2021 – Pro období do 21. 5. 2021 bude školám k dispozici rezerva testů z MŠMT na krajských pracovištích NPI. Tato navýšená rezerva bude k dispozici těm školám a školským zařízením, které prokazatelně nebudou disponovat dostatkem testů na pokrytí své spotřeby.

Nový web pomůže učitelům středních odborných škol s novinkami ve výuce 

10. 5. 2021 – Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů aktualizace v RVP, které odrážejí změny na dynamickém trhu práce. Pomoci jim mohou nové webové stránky NPI.

DigiKoalice uspořádala workshop k efektivní kyberprevenci!

6. 5. 2021 – V rámci “Online konference BEZPEČÍ NA SÍTI: Tvořme jej společně!” uspořádala DigiKoalice ve spolupráci s kolegy z organizace Jules a Jim workshop na téma efektivní kyberprevence.

Kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých

5. 5. 2021 – V rámci projektu EAAL proběhl 23. dubna online kulatý stůl na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých. Mezi pozvanými byli aktéři působící na poli vzdělávání dospělých na regionální i národní úrovni.

Více než 780 škol zavede od září novou informatiku

30. 4. 2021 – 787 základních škol se rozhodlo přejít na upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s novou informatikou již letos v září.

Zapojme všechny – Panická porucha a studium na střední a vysoké škole

30. 4. 2021 – V desátém podcastu jsme se setkali se studentkou speciální pedagogiky, která musela během studia bojovat s panickou poruchou a smíšenou úzkostně depresivní poruchou.

Bulharská platforma umožňuje mladým lidem virtuálně poznávat pracovní prostředí

29. 4. 2021 – V překladu článku Cedefopu se můžete dočíst o platformě SEE THE JOBS!, která podporuje profesní poradenství pro mladé.

Připravujeme losování do výuky a pro soutěže

20. 4. 2021 – Na webináři Digitální a technologické laboratoře Vám představíme nástroj na přípravu losování do výuky či pro soutěže. Sledujte nás 29. dubna.

Zapojme všechny – Jaké jsou nejčastější chyby ve spolupráci asistenta pedagoga a učitele

19. 4. 2021 – V devátém podcastu si povídáme se Zbyňkem Němcem o spolupráci mezi asistentem pedagoga a učitelem.

Lepší systémy dovedností přispívají k rovnosti žen a mužů

27. 4. 2021 – Připravili jsme překlad článku Cedefopu, který se zabývá otázkou, zda je pokrok směrem k větší rovnosti ve společnosti spojen s pokrokem k lépe fungujícím systémům dovedností.

Využijte příležitost zlepšit výuku dějepisu

22. 4. 2021 – Proměňte své dějepisné hodiny na atraktivní historickou dílnu, ve které žáci v roli badatelů aktivně rozebírají a vykládají pestré zdroje historických informací.

Informace k provozu škol a testování ve školách od 12. dubna

8. 4. 2021 – V souvislosti s postupným návratem dětí, žáků a studentů do škol byl spuštěn samostatný web k testování na covid-19 na portálu EDU.CZ.