Aktuality

Aktuality

Odborné vzdělávání v Evropě: vývoj očima odborníků

23. 6. 2021 – Které trendy se odehrávaly v odborném vzdělávání a přípravě v jednotlivých evropských zemích? A mají tendenci v příštích letech posilovat?

Jak vám pomůže EQF ve vaší kariéře?

18. 6. 2021 – Hledáte práci nebo možnosti dalšího rozvoje a vzdělání? Víte, jak ukázat zaměstnavatelům u nás i v zahraničí vaši úroveň kvalifikace a to, co umíte? Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací (EQF) ve videu.

Edusíť: projekt P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

17. 6. 2021 – Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného Katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.

Zapojme všechny – Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

16. 6. 2021 – Ve dvanáctém podcastu si povídáme o tom, jak probíhá v každodenní praxi vzdělávání dětí se speciálními potřebami, jak důležitou roli hraje asistent pedagoga, a o komunikaci s rodiči.

Zaostřeno na odborné vzdělávání: systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

15. 6. 2021 – Publikace Zaostřeno na odborné vzdělávání od Cedefopu nabízí stručný, jasný a úplný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v EU, na Islandu a v Norsku.

Na začátek ředitelské kariéry nejsou samy

14. 6. 2021 – Plzeňské pracoviště NPI ČR spolu s Plzeňským inspektorátem ČŠI již potřetí připravilo speciální program pro začínající ředitelky MŠ. Díky další úzké spolupráci s realizátory místních akčních plánů rozvoje vzdělávání tak může podat pomocnou ruku 13 „novým“ ředitelkám MŠ Plzeňského kraje.

Výsledky společné maturity se letos na vysvědčení uvádějí v procentech

11. 6. 2021 – Letošní maturanty čeká novinka, výsledky maturity se na vysvědčení uvádějí v procentech místo obvyklých známek. Jaké známce procenta odpovídají, převádí tzv. dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu.

Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

10. 6. 2021 – Ve středu 16. června Vás zveme na online setkání, kde si představíme hlavní zjištění tematické zprávy České školní inspekce k podpoře rozvoje žáků v umělecké sféře.

Společné vzdělávání: Podpora nadání v Královéhradeckém kraji

1. 6. 2021 – Zítra se uskuteční online konference určená pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ, kteří mají ve třídě nadaného žáka nebo mají chuť prohloubit si své znalosti pro práci s nadanými žáky. 

Návrat do škol je i návratem do vztahů. Je třeba o ně pečovat

1. 6. 2021 – Psychická nepohoda na školách je alarmující a tématu je třeba věnovat velkou pozornost, shodli se zástupci psychiatrické i pedagogické odborné veřejnosti v debatě pořádané NPI ČR a jeho projektem SRP.

Až do prvního útoku škola netuší, že nemá data zabezpečená

27. 5. 2021 – V rozhovoru s autory KIMcastů Pavlem Matějíčkem a Václavem Maněnou se dovídáme více o populární sérii podcastů na téma kybernetické bezpečnosti pro školy.

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

26. 5. 2021 – Do pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání je momentálně zapojeno 72 škol. Jeho cílem je zjistit, zda je v této formě vzdělávání možné dosáhnout očekávaných výstupů kurikula stejně kvalitně jako v prezenční formě.