Využijte příležitost zlepšit výuku dějepisu

Využijte příležitost zlepšit výuku dějepisu

Národní pedagogický institut České republiky

22. 4. 2021 – Proměňte své dějepisné hodiny na atraktivní historickou dílnu, ve které žáci v roli badatelů aktivně rozebírají a vykládají pestré zdroje historických informací.
Pojďme se učit a podporovat se navzájem

Na základě vyhlášení pokusného ověřování ze strany MŠMT vytváříme lokální učící se komunity učitelů, abychom vám pomohli s proměnou způsobu výuky moderních dějin 20. století a práce s žáky. Dostanete k dispozici nové vzdělávací materiály na celý rok a pravidelnou intenzivní podporu od předních českých didaktiků a aktivních učitelů dějepisu. Právě teď otevíráme registraci do pokusného ověřování pro školní roky 2021/22 a/nebo 2022/23 pro omezený počet účastníků.

Registrace je otevřená do 31. května 2021 pro koordinátory a učitele. Přihlášky pro školy jako instituce budou zasílány na základě zapojení konkrétních koordinátorů/učitelů ze škol.

Registrační formulář

Jakým způsobem se můžete zapojit?

V rámci pokusného ověřování proměny výuky dějin 20. století nabízíme zapojení prostřednictvím následujících rolí.

Koordinátor/ka Učitel/ka Ředitel/ka

V rámci svěřené skupiny učitelů budete pravidelně společně reflektovat zavádění nového způsobu výuky a procházet otázky z proběhlých či připravovaných hodin.

Úkolem koordinátora je zajistit chod skupiny a vytvářet vhodné prostředí podpory a dialogu.

K dispozici budete mít soubor vzdělávacích materiálů a zaškolení do online aplikace HistoryLab.cz.

Získáte též pravidelnou podporu metodiků a garantů programu a příležitost profesně růst.

Vytvoříte učící skupinu spolu s vašimi kolegy z blízkého okolí a budete tak moci sdílet své zkušenosti se zaváděním dílčích prvků inovativní výuky na pravidelných setkáních.

Skrze koordinátora získáte možnost reflektovat a vyhodnocovat přípravu i realizaci svých lekcí.

Na společných seminářích si sami na sobě vyzkoušíte výuku v souladu s koncepcí historické gramotnosti.

Budete moci využívat online aplikaci HistoryLab.cz a předem připravené kompletní vzdělávací materiály na celý rok (příklady: pracovní list a metodika).

Pro své zapojené učitele a koordinátory získáte promyšleně pojatou podporu pro profesní růst i vzdělávací materiály.

Vaše škola může být jedna z prvních, která mění výuku dějepisu a ověřuje nový systém profesního rozvoje učitelů.

Program je v souladu s RVP i s jeho očekávanými revizemi. Zkušenosti z programu vám pomohou při tvorbě budoucího ŠVP a mohou být i podnětem k samotným revizím RVP.

Získáte vhodné materiály (jak pro sebe, tak pro rodiče či zřizovatele) k aktivní propagaci zapojení vaší školy do programu.

Spojili jsme síly, spojte se s námi

Program pokusného ověřování realizuje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a České vysoké učení v Praze (ČVUT). Do programu jsou zapojeni metodici, garanti a učitelé využívající metodiky a materiály v souladu s koncepcí historické gramotnosti.

Rozvíjíme historickou gramotnost

Chceme zlepšit dějepisnou výuku v českých školách tak, aby odpovídala aktuálním přístupům ve vzdělávání. Chceme pomoci žákům osvojit si specifické znalosti a dovednosti jako kladení vhodných otázek, vytváření hypotéz, práci s informačními zdroji apod. 

Příklad inovativního materiálu: pracovní list a metodika.

Budujeme vzájemně se učící komunity

Nastavujeme tento model pro možné budoucí fungování metodických kabinetů, pro zajištění co nejpraktičtější podpory učitelům dějepisu a pro sladění praxe s očekávanými změnami v RVP, jež budou vycházet ze současných koncepcí didaktiky.
Vše, co se nám společně v tomto směru podaří a osvědčí se, chceme dále systémově rozšiřovat na více škol a do dalších oborů.
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


NPIMSMT

HLUSTR