Práce s žáky s psychickými problémy – sledujte webinář projektu P-KAP

Práce s žáky s psychickými problémy – sledujte webinář projektu P-KAP

Daniela Kramulová

12. 11. 2020 – Mapování stavu společného vzdělávání na SŠ a VOŠ ukazuje, že mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami přibývá těch, kteří mají nejrůznější psychické problémy. Jak podpořit učitele, již s nim pracují? Málo frekventované téma otevírá webinář, který proběhne 23. listopadu 2020.

Nahlédněme z různých úhlů pohledu na téma, které je celospolečensky stále ještě stigmatizováno – psychické problémy a onemocnění dospívajících a mladých dospělých. Webinář, který připravili garanti inkluze projektu Podpora krajského akčního plánování Národního pedagogického institutu České republiky společně s odborníky z praxe, se věnuje především tomu, jak pracovat s těmito žáky a studenty na středních školách a vyšších odborných školách.

Webinář reaguje na konkrétní poznatky z pedagogické praxe: Otevře téma života s psychickými problémy ve školní každodennosti, zvládání agrese, nabídne zkušenosti peer konzultantů, nezapomene ani na důležitá pravidla psychohygieny, aby ani učitelé čelící náročným situacím „nevypustili duši“. Na potíže žáků s psychickými problémy společně nahlédneme optikou školského poradenského zařízení, psychoterapeutického centra i neziskových organizací, které se věnují klientům s psychickými problémy, ale i cíleně středoškolákům a jejich učitelům. Další informace včetně programu webináře, který se uskuteční 23. 11. 2020, a odkazu na registraci najdete ZDE.