Portfolio z pohledu absolventa, školy a zaměstnavatele

Portfolio z pohledu absolventa, školy a zaměstnavatele

Daniela Kramulová

5. 2. 2021 – Zveme vás na webinář o funkci a významu portfolia žáka, který 23. února pořádá projekt P-KAP Národního pedagogického institutu České republiky. Nahlédneme na portfolio pohledem absolventa střední školy, zaměstnavatele a samozřejmě i školy samotné.

Systematická tvorba žákovského portfolia a práce s ním v průběhu celého studia má pozitivní vliv na žákovu motivaci i sebevědomí, protože dokladuje jeho znalosti a dovednosti, je viditelným důkazem jeho úspěchů. V případě absolventů dává jasnou a srozumitelnou informaci zaměstnavatelům, a zvyšuje tím šance absolventa školy na trhu práce. Webinář, který společně připravili garanti tematických oblastí Kariérové poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, nabídne zkušenosti tří středních odborných škol vyučujících maturitní i nematuritní obory (včetně oborů skupiny E), školní kariérové poradkyně, ale i absolventa a zástupce zaměstnavatelů. Online setkání je určené zejména pro vedení a pedagogy středních škol, ale i další zájemce o toto téma.

Program webináře a registrace.