Společné vzdělávání: Podpora nadání v Královéhradeckém kraji

Společné vzdělávání: Podpora nadání v Královéhradeckém kraji

Národní pedagogický institut České republiky

1. 6. 2021 – Zítra se uskuteční online konference určená pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ, kteří mají ve třídě nadaného žáka nebo mají chuť prohloubit si své znalosti pro práci s nadanými žáky. 

Konference vznikla ve spolupráci Královéhradeckého KAP a Národního pedagogického institutu České republiky.

Datum konání: 2. června 2021 od 10 do 15 hodin.

Pozvánka

 

Témata konference

 • Odlišnosti v intelektovém nadání
 • Jak se cítí nadaní žáci v prostředí školy 
 • Identifikace kognitivně nadaných žáků
 • Jak začít s podporou nadání
 • Jaký systém podpory nadání na škole zvolit
 • Nadání a emoce

 

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci ze základních a středních škol, kteří mají ve třídě nadaného žáka nebo mají chuť prohloubit si své znalosti a získat novou inspiraci a podněty pro práci s nadanými žáky. 

Lektoři

 • Ing. Kateřina Venclová, Mgr. Věra Čermáková, 
 • Mgr. Soňa Holá, Mgr. Martina Mátychová, Ph.D.,
 • PhDr. Jana Jurášková, Ph.D., Mgr. René Gavlas, 
 • Ing. Alena Čiháková, Mgr. Radka Polívková, 
 • Ing. Romana Poloprutská, Mgr. Olga Daşkın