Zapojme všechny – Panická porucha a studium na střední a vysoké škole

Zapojme všechny – Panická porucha a studium na střední a vysoké škole

Národní pedagogický institut České republiky

30. 4. 2021 – V desátém podcastu jsme se setkali se studentkou speciální pedagogiky, která musela během studia bojovat s panickou poruchou a smíšenou úzkostně depresivní poruchou.

Adéla, studentka Ostravské univerzity, nám vyprávěla o studiu na střední a vysoké škole a o úskalích, jimž musela kvůli své diagnóze čelit. 

Příběh Adély je názorným příkladem toho, jak by včasná diagnóza odborníků, a především otevřená komunikace žáka a jeho rodičů s blízkým sociálním okolím i učiteli, mohla usnadnit nejen studium, ale i život jako takový. 

U Adély propukla panická porucha a smíšená úzkostně depresivní porucha v době dospívání. Projevy poruchy blízké sociální okolí a rodinní příslušníci nejprve přičítali pubertě a adaptaci na změnu. Adéla v té době totiž měnila školu a sžívala se na soukromém gymnáziu s novým kolektivem a učiteli. Nikdo, včetně jí samé, si dlouhou dobu nepřipouštěl, že její obtíže nejsou jen stresovou reakcí na zátěž.  Rodina nakonec po opakovaném zhoršování psychického stavu Adély kontaktovala praktickou lékařku. Ta diagnostikovala depresivní poruchu a nasadila odpovídající medikaci. Panická porucha u dívky v té době diagnostikována ještě nebyla. Psychický stav dívky se ale nezlepšoval. Později začala Adéla ambulantně docházet na konzultace k psycholožce. Ačkoliv ta doporučila léčbu u psychiatra, maminka Adély tuto možnost odmítla. Adéla nevyužívala při studiu individuální vzdělávací plán. Měla nicméně určité zohlednění počtu omluvených absencí, a to na základě ústní dohody s vedením školy.

Studium na vysoké škole pro Adélu znamenalo nakonec výraznou zátěž. Při prvním zkouškovém období zkolabovala a byla hospitalizována. Teprve tehdy se dostalo Adéle řádného psychiatrického vyšetření a konečně se dozvěděla diagnózu: panická a smíšená úzkostně depresivní porucha. Tato zkušenost pro ni byla zlomová. Na doporučení jedné z profesorek se obrátila na centrum Pyramida pro studenty se specifickými studijními potřebami při Ostravské univerzitě, které studentům pomáhá během studia překonávat bariéry způsobené jejich handicapem. Díky tomu Adéla dnes ví, na jaké dílčí speciální úpravy studia má nárok, a naučila se také lépe komunikovat s pedagogy o svých problémech. 

Zpětně vidí Adéla největší problém v nedostatečné komunikaci, a především v malé informovanosti učitelů a spolužáků o onemocnění. Učitelům by poradila, aby se v první řadě snažili žákům a studentům s tímto onemocněním více naslouchat a nenechali se odradit první odmítavou reakcí. 

Podcast

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.


Zatím vyšlo:

PODCAST 1. díl: Proč jsem se Samíka nevzdala – příběh Pavly, maminky syna se závažným zdravotním postižením

PODCAST 2. díl: Jak na pedagogickou intervenci po novele Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

PODCAST 3.díl: Škola jako nástroj integrace cizinců aneb „umět učit cizince znamená umět učit“

PODCAST 4. díl: Pomohla mi běžná škola

PODCAST 5. díl: I učitel se stále učí, pomáhá mu zpětná vazba od žáků i cesty do zahraničí

PODCAST 6. díl: Můj dobrý výkon přičítali náhodě

PODCAST 7. díl: Co by dobrému asistentovi pedagoga nemělo chybět?

PODCAST 8. díl: Až se zase sejdeme ve škole – jak uspořádat 1. třídnickou hodinu a další tipy pro adaptaci dětí a žáků

PODCAST 9. díl: Nejčastější chyby ve spolupráci asistenta pedagoga a učitele


logolink eu biglogolink msmt big